มหา’ลัยทองสุขจับมือกับคิงเพาเวอร์สนับสนุนโครงการจิตอาสากีฬา

Thongsook College จับมือ KING POWER THAI POWER ร่วมสนับสนุนโครงการจิตอาสากีฬาเพื่อพี่น้อง มอบอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนบ้านหนองตะครอง เสริมทักษะเยาวชนด้านกีฬา พร้อมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


วันนี้ (6 ธ.ค.61) ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข เปิดเผยว่า Thongsook College ร่วมกับ KING POWER THAI POWER ให้การสนับสนุน อุปกรณ์กีฬาลูกฟุตบอล ในโครงการ “โครงการจิตอาสากีฬาเพื่อน้อง” โดยมอบให้โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ตำบล หนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้น้อง ๆ ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการฝึกฝนพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล และเสริมสร้างร่างกายแข็งแรง รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้รู้จักความมีน้ำใจนักกีฬา หรือ Sportsmanship โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ให้เกิดความสามัคคีได้เรียนรู้ถึงการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างพื้นฐานทักษะในด้านกีฬา เพื่อให้น้องๆนำไปปรับใช้ต่อไปในอนาคต อันนำไปสู่การสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งได้ในที่สุด


อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข กล่าวว่า ทั้งนี้ ได้กำหนดการส่งมอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลดังกล่าว ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 โดยตน พร้อมด้วยนาย สิทธิชัย อรัณยกานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และอาจารย์อรรถพล อาษาเอื้อ อาจารย์สรียา ศศะรมย์ ผู้แทนคณาจารย์ นำโดย ร้อยเอก แก้ว พงษ์ประยูร ศิษย์เก่าวิทยาลัยทองสุข (นักกีฬามวยสากลเหรียญเงินโอลิมปิก 2012) ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA รุ่นที่ 18 ร่วมเป็นตัวแทนในการส่งมอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลในครั้งนี้ด้วย

Previous articleสถานทูตเตือนคนไทย‘หลีกเลี่ยง’ เดินทางไปปารีส 8 ธ.ค.นี้
Next articleบัญชีกลางจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปี 500 บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับ 8-10 ธ.ค. 61