รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม รับมอบผลิตภัณฑ์จากปุ้มปุ้ย สนับสนุนงาน Bike อุ่นไอรัก

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ได้รับมอบหอยลายอบกรอบ จำนวน 50,000 ซอง มูลค่ารวม 1,500,000 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) จากคุณสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) ปุ้มปุ้ย-ปลายิ้ม ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 โดยมีผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสุมิตรา อติศัพท์ และคุณไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง คุณทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารของปุ้มปุ้ยร่วมในพิธี

Previous articleประธาน ป.ป.ช.แย้ม อาจชงแก้ กม.ลูก ป.ป.ช.สางปมยื่นบัญชีทรัพย์สิน ให้ไม่ต้องเปิดเผย
Next article“อุตตม” ใจดีลดดอกเบี้ยเหลือ 4% เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้อุตฯเกษตรแปรรูป