รพ.ราชวิถี ชวนคนไทยบริจาคแคมเปญ “รพ.ราชวิถี ต่อชีวิต เติมบุญ คูณ2” ได้ลดภาษี2เท่า

รพ.ราชวิถี ชวนคนไทยร่วมบริจาคลดภาษี 2 เท่ากับแคมเปญ “รพ.ราชวิถี ต่อชีวิต เติมบุญ คูณสอง” เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางการปลูกถ่ายอวัยวะอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยจากทั่วประเทศ พร้อมได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่รายได้น้อย  โดยคาดว่าอาคารศูนย์การแพทย์ฯ จะเปิดให้บริการในกลางปีหน้า (พ.ศ.2562) โดยในงานมีเหล่าดาราศิลปินใจบุญร่วมเชิญชวนจำนวนมาก อาทิ อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี   ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล)  ปาล์ม อินสติงค์, ปั้น แบชเชอร์, ต้อม ไกรวิทย์ เป็นต้น

 นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี เปิดเผยว่า แคมเปญ “รพ.ราชวิถี   ต่อชีวิต เติมบุญ คูณ2” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ ปี2” เพื่อรณรงค์ ให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ ที่จะสร้างขึ้นในอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จะเปิดให้บริการในกลางปีพ.ศ. 2562 ที่จะถึงนี้ โดยเป็นอาคารสูง 25 ชั้น คาดว่าจะลดความแออัดเรื่องของสถานที่และจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นเป็นปีละประมาณ 1,500,000 คนต่อปี หรือวันละ 6,000 คน  จากเดิมที่รองรับได้ 1,000,000 คนต่อปี  ซึ่งอาคารศูนย์การแพทย์แห่งใหม่นี้ จะประกอบไปด้วย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellent) อาทิ  ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการผ่าตัดทางกล้อง ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านสูตินารีเวช ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านอุบัติเหตุ ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCD) ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านจอประสาทตา เป็นต้น แต่ทั้งนี้ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อีกกว่า 300 ล้านบาท  โดยผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญในแคมเปญครั้งนี้ นอกจากจะได้ต่อชีวิตผู้ป่วยแล้ว ยังสามารถนำใบเสร็จจากการร่วมทำบุญในแคมเปญ  “รพ.ราชวิถี ต่อชีวิต เติมบุญ คูณ2”  นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าอีกด้วย

ทั้งนี้ โรงพยาบาลราชวิถีนับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่สามารถผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 และยังเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่สามารถผ่าตัดปลูกถ่าย 2 อวัยวะพร้อมกัน คือ หัวใจและปอด สำเร็จเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี พ.ศ. 2532 และต่อมาเริ่มผ่าตัดปลูกถ่าย ตับ ไต รวมถึงเนื้อเยื่อกระจกตา จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งมีผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 400 ราย และปลูกถ่ายกระจกตามากกว่า 1,000 ราย และเป็น 1 ใน 4 ของโรงพยาบาลทั่วประเทศ ที่สามารถทำการปลูกถ่ายอวัยวะได้ทั้ง ไต ตับ หัวใจ ปอด ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลที่มีการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากที่สุดของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และยังมีผู้ป่วยที่รอคอยการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะอีกเป็นจำนวนมาก  แต่ด้วยข้อจำกัดหลายประการ ทั้งอุปกรณ์ สถานที่ ทำให้ผู้ป่วยต้องใช้เวลาในการรอคอยการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะนานยิ่งขึ้น ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการปลูกถ่ายอวัยวะที่จะเกิดขึ้นในอาคารศูนย์การแพทย์ จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น  โดยเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับส่งต่อผู้ป่วยโรคที่มีความซับซ้อนจากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ

ทางด้าน นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี เปิดเผยว่า สถานการณ์การบริจาคอวัยวะในประเทศไทยในปัจจุบันมีผู้ป่วยสมองตายบริจาคอวัยวะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลล่าสุด ปี พ.ศ. 2560 ผู้ป่วยสมองตายบริจาคอวัยวะคิดเป็น 4.4 ต่อล้านประชากร ทำให้ผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่เพิ่มขึ้นตามลำดับ แต่ยังห่างไกลจากจำนวนผู้ที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งมีมากกว่า 6,000 คน และยังมีผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างรออวัยวะกว่า 200 รายต่อปี

การปลูกถ่ายอวัยวะอาจเป็นทางรอดเดียวในผู้ป่วยโรคหัวใจ ตับ ปอด และไตวายระยะสุดท้าย หรือแก้ไขความพิการ เช่น กระจกตา จากข้อมูลวิจัยสนับสนุนชัดเจนว่า การปลูกถ่ายอวัยวะเพิ่มโอกาสและอัตราในการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเปรียบเสมือนได้ชีวิตใหม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ กลับมาสร้างประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติได้   

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางการปลูกถ่ายอวัยวะ ที่จะเกิดขึ้นในอาคารศูนย์การแพทย์ประกอบด้วย ทีมสหวิชาชีพที่จะให้การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะอย่างครบวงจร ตั้งแต่รอรับอวัยวะ ผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ และการดูแลผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายอวัยวะ และจะสร้างหอผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะเพื่อรองรับผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำ มีโอกาสติดเชื้อแทรกซ้อนสูง โดยทางศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางการปลูกถ่ายอวัยวะ ยังต้องการงบประมาณอีกจำนวนมากที่จะติดตั้งระบบกรองอากาศในหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ และจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ที่ใช้สำหรับศูนย์ฯตามมาตรฐานสากล

นอกจากอุปกรณ์ต่างๆในการรักษาแล้ว ยังเป็นงบประมาณในการที่จะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส ให้ได้มีโอกาสในการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ เนื่องจากในการปลูกถ่ายอวัยวะ  เป็นการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ผู้ป่วยหลายรายมีข้อจำกัดในเรื่องสิทธิ์การรักษา เช่น สิทธิ์การรักษาไม่ครอบคลุมการปลูกถ่ายอวัยวะ หรือมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิ์ที่มีอยู่ เช่น ค่าใช้จ่ายการผ่าตัด ปลูกถ่ายตับ ตั้งแต่ 500,000 ถึง 1,300,000 บาท โดยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายยากดภูมิหลังปลูกถ่ายอีก 2 – 4 แสนบาทต่อปี โดยโรงพยาบาลจะต้องให้ความอนุเคราะห์ค่ารักษาสำหรับผู้ป่วยด้อยโอกาส ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลยังได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่รายได้น้อย ซึ่งนับเป็นนโยบายของมูลนิธิในการให้ความช่วยเหลือกิจการของโรงพยาบาล ในด้านการบริการผู้ป่วย

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ ยังคงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้พร้อมบริการผู้ป่วย ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับแคมเปญ “รพ.ราชวิถี ต่อชีวิต เติมบุญ คูณ2” โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี “เงินบริจาคของโรงพยาบาลราชวิถี” หมายเลขบัญชี 051-276128-1  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี  (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)หรือสอบถามโทร 02-3548108-37 ต่อ 3032 หรือกรอกข้อมูลผ่านเว็บเพื่อขอใบเสร็จรับเงิน http://www.rajavithi.go.th  มาร่วมต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่รอโอกาสทางการรักษา ให้มีโอกาสได้กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัว และทำประโยชน์เพื่อสังคม พร้อมการเติมบุญให้กับตนเองด้วยการ     ลดหย่อนภาษี 2 เท่า ได้ทั้งบุคคลธรรมดา บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามประกาศมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกด้วย…..

ทั้งนี้มีศิลปินดาราสายบุญมาร่วมรณรงค์ ในแคมเปญ “รพ.ราชวิถี ต่อชีวิต เติมบุญ คูณ2”     คือ อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี, คุณต้อม – ไกรวิทย์ พุ่มสุโข, ปาล์ม อินสติงค์ – ปรียวิศว์ นิลจุลกะ, คุณปั้น แบชเชอร์ – เจษฎา ลัดดาชยาพร,  คุณหนู มิเตอร์ -สร่างศัลย์ เรืองศรี, คุณปราโมทย์ วิเลปะนะ, คุณบี๋ – คณาคำ อภิรดี, คุณหนึ่ง – อิสริยา คูประเสริฐ, คุณธรรมรัตน์ อภิรดี, คุณโจว – ศิลป์กวี เชาว์มณีเดชานนท์ , คุณโรเชล – รัญญภัสร์ ลาแบรซ, คุณบอลลูน – ญาณัณญา ศรีม่วง , คุณอ๊อฟซี่ – รัญชน์ชลิตดา ช่างเหลา,  คุณเก่ง-อธิป เจริญชัยสกุลสุข

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็นทั้งภาครัฐ-เอกชน เพิ่มเราเป็นเพื่อนที่ Line ได้เลย พิมพ์ @prachachat หรือ คลิกลิงก์ https://line.me/R/ti/p/@prachachat 

หรือจะสแกน QR Code ในรูป เราพร้อมเสิร์ฟข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจถึงมือผู้อ่านทันที!

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ