สปส.พร้อมหนุนทุกกลุ่มอาชีพอิสระสมัครมาตรา 40 ผ่าน “โครงการ Grab The Future”

นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะการดูแลผู้ประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง และมีหลักประกันชีวิต สำนักงานประกันสังคมจึงได้ดำเนินการตามนโยบายเน้นหนักและเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน ในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นประกันสังคมมาตรา 40 แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม โดยมีเป้าหมายจำนวน 5 ล้านคน ที่ผ่านมากระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการแก้ไขกฎหมายปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ไม่เพิ่มเงินสมทบให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 กรณีผู้ประกันตนเดิมที่อยู่ในระบบ อีกทั้งเพิ่มทางเลือกใหม่โดยให้เพิ่มความคุ้มครองและเพิ่มเงินสมทบ เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง

โครงการ “Grab the Future” เปิดโอกาสให้สำนักงานประกันสังคมได้ถ่ายทอดการรับรู้การขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 แก่กลุ่มอาชีพแกร็บแท็กซี่ เพื่อสื่อสารและเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมให้แก่ประชาชน และผู้ประกอบอาชีพอิสระทุกกลุ่มอาชีพทั่วประเทศ ให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในการเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคม พร้อมทั้งยกระดับความเป็นอยู่ของอาชีพอิสระ รวมทั้งสถาบันครอบครัวพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บแท็กซี่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและประเทศชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อันจะนำไปสู่การบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ของกระทรวงแรงงาน คือ “แรงงานนอกระบบ ได้รับความคุ้มครอง มีหลักประกันทางสังคมนำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ