บสก. 8 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ การปฏิรูประบบการศึกษา

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย นายกุญช์ฐาน์ ทัดทูน เป็นตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 8 ให้การต้อนรับ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในโอกาสบรรยายหัวข้อ การปฏิรูประบบการศึกษา จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมีสมาชิกรุ่นร่วมต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ภาพจากซ้าย
1.นายพรเทพ วชิรวรเดช 2.นายกุญช์ฐาน์ ทัดทูน 3.นางสาววริศรา ม่วงช่วง 4.นางสาววุฒิณี ทับทอง 5.นางสาววรินทร์ดา รมยาสัย 6.ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 7.นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ 8.นางสาวมาลีรัตน์ เพชรสร้าง 9.นายรณชัย แก้วดู 10.นายณัฐพล ดำรงโรจน์วัฒนา 11.พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ