รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เชิดชูแรงงานคือผู้ขับเคลื่อนประเทศและเศรษฐกิจของชาติ

เดือนพฤษภาคมของทุกปี ถือเป็นเดือนแห่งวันแรงงานที่ทั่วโลกต่างตระหนักและให้ความสำคัญ เนื่องจากแรงงานเป็นส่วนสำคัญหลักของทุกองค์กร ทุกธุรกิจ ทุกภาคอุตสากรรม รวมถึงเศรษฐกิจของทุกประเทศ แม้ในปัจจุบันจะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยให้หลายๆธุรกิจดำเนินไปได้ง่ายขึ้น แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนผู้ที่ควบคุมการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพคือมนุษย์หรือแรงงานผู้ที่ทุ่มเททั้งสมอง แรงกาย แรงใจ และเวลา เพื่อให้งานในความรับผิดชอบดูแลของตนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายในที่สุด ไม่เว้นแม้แต่ระบบสาธารณูปโภคของประเทศอย่างระบบขนส่งสาธารณะ ที่แรงงานเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทุกขั้นตอน คือผู้ที่ทำให้ขนส่งสาธารณะสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนในประเทศได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยหากประเทศใดขาดระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลต่อคนทำงานและแรงงานในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรของตน ส่งผลร้ายแรงต่อธุรกิจและเศรษฐกิจของชาติเป็นผลพวงลูกโซ่ต่อความเป็นอยู่และการพัฒนาของประเทศในที่สุด

ดังนั้น นายศุภกร ยุทธวงษ์สุข ผู้อำนวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้าเเละระบบอุปกรณ์รถไฟฟ้า รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มสายงานวิศวกรรม บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ หนึ่งในขนส่งสาธารณะหลักของกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความเห็นต่อความสำคัญของแรงงานที่มีต่อระบบการเดินรถไฟฟ้า ต่อองค์กร ตลอดจนความสำคัญของแรงงานที่มี่ต่อประเทศว่า “แรงงานคือผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยหากขาดแรงงาน ทุกองค์กรและธุรกิจย่อมหยุดชะงักเป็นที่แน่นอน ดังนั้นวันแรงงานจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อยกย่อง และเปิดโอกาสให้แรงงานได้มาแสดงออกถึงสิทธิ์ที่พวกเขาพึงมี โดยตน ในฐานะที่เป็นผู้ทำงานรัฐวิสาหกิจ ถือเป็นหนึ่งในผู้ใช้แรงงานคนหนึ่งในระบบขนส่งสาธารณะของประเทศ ที่ความเตรียมพร้อมของพนักงานต้องมีตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง ไม่เว้นแม้กระทั่งวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ รวมถึงวันแรงงานเอง ที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ ยังคงปฏิบัติงานตามปกติ โดยมีเป้าหมายคือการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดี ให้ประชาชนสามารถโดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ซึ่งมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 75,000 คนต่อวัน ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสถานี การเดินรถ และการซ่อมบำรุงทุกตำแหน่ง ที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่สแตนด์บายตลอดเวลา เพราะต้องมีการตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์และขบวนรถไฟ ตรวจสอบระบบว่ามีจุดใดขัดข้อง และต้องตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนระบบสื่อสารและอาณัติสัญญาณที่ต้องมีความเสถียรอยู่เสมอ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเหล่านี้ ต่างแทบไม่สนใจปฏิทินว่าวันหยุดมีวันใดบ้าง สนใจเพียงแค่หน้าที่และชีวิตของผู้โดยสารซึ่งเป็นความรับผิดชอบของตน และพวกเขาเหล่านั้นต้องดูแลหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

และในฐานะที่ตนเป็นหนึ่งในแรงงาน รู้สึกดีใจที่วันนี้ได้ออกมากล่าวยกย่อง และอยากขอบคุณแรงงานทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจทำให้ประเทศไทยของเราพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง และอยากฝากถึงนายจ้างรวมถึงภาครัฐให้ดูแลแรงงานของตนให้ดี ให้สวัสดิการส่งเสริมให้พวกเขาได้โอกาสเท่าเทียมที่จะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างราบรื่น ส่งผลถึงกำลังใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อผลดีต่อธุรกิจ องค์กร เศรษฐกิจและประเทศชาติในที่สุด

Previous articleแห่งเดียวในไทย! สะพานลอยข้ามทางลอดพัทยาพร้อมลิฟต์หน้ามูลนิธิพระมหาไถ่ จ.ชลบุรี
Next articleหุ้นปิดตลาดภาคเช้าลบ 10.39 จุด ดัชนี 1,610 จุด มูลค่าซื้อขาย 2.9 หมื่นล้าน