ชวนร่วม มอบแสงสว่างให้ทุกการมองเห็น กับผ้าป่ามหากุศล สร้าง “รพ.จักษุบ้านแพ้ว”

            ย้อนกลับไปราว 50 ปีที่แล้ว มีหนึ่งสถานีอนามัยชุมชนใน จ.สมุทรสาคร ถูกก่อสร้างขึ้นโดยน้ำพักน้ำแรงของชาวบ้าน และกำลังทรัพย์ของชาวบ้าน สถานที่พึ่งพิงยามป่วยไข้แห่งเดียวของชุมชนที่พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง จากโรงพยาบาล 10 เตียงในวันนั้น เติบโตเป็นโรงพยาบาลอำเภอ 30 เตียง และก้าวสู่โรงพยาบาลขนาด 300 เตียง ที่เปิดให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน มีแพทย์เฉพาะทางที่ครอบคลุมเกือบทุกสาขากว่า 130 คน และมีเจ้าหน้าที่สาขาวิชาชีพต่างๆ 1,500 คน มีชื่อเสียงในการให้บริการ และยังเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ออกจากออกนอกระบบการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ ในรูปแบบองค์การมหาชน

            ปัจจุบัน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีผู้ป่วยนอกเข้ารับการรักษาเฉลี่ยวันละกว่า 3,000 คน ด้วยคุณภาพในการรักษาเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะทางด้านโรคตา ที่มีการพัฒนาศักยภาพการให้บริการอย่างครบวงจร ผ่านการจัดตั้งศูนย์จักษุและต้อกระจก และด้วยความไว้วางใจ ทำให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้านตาเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 614 คนต่อวัน ซึ่งเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่สถานที่เดิมจะรับได้

            ในปี 2558 โรงพยาบาลฯ โดยมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วและภาคประชาชน จึงได้ร่วมกันจัดสร้าง “โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว” โรงพยาบาลเฉพาะทางตาแห่งแรกที่สร้างขึ้นจากพลังของภาคประชาชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตาที่มีความซับซ้อนให้มีโอกาสเข้าถึงบริการโดยผู้เชี่ยวชาญทางจักษุโดยเฉพาะ ได้รับการรักษาด้วยเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยและครบวงจร ด้วยงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด 400 ล้านบาท ได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารจากประชาชนแล้วจำนวนหนึ่งยังไม่เพียงพอ

            นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เปิดใจกับมมติชนว่า ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ทำให้ผู้ป่วยต้องรอคอยการรักษาที่ยาวนานและแออัดเป็นอย่างมาก ทีมแพทย์ก็ไม่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ผู้ป่วย ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วขึ้นด้วยเงินบริจาคของประชาชนโดยมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด โดยจะเป็นอาคารสูง 9 ชั้น ที่มีความทันสมัย สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 ราย มีห้องตรวจกว่า 23 ห้อง ศูนย์เลเซอร์ และศูนย์เครื่องมือพิเศษที่ทันสมัย มีห้องผ่าตัด 9 ห้อง มีห้องประชุมทางวิชาการที่สามารถรองรับบุคลากรได้ถึง 132 คน และมีศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ด้วย

            “เราได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เพราะขาดงบประมาณอีกร่วม 90 ล้านบาท ทางโรงพยาบาลจึงจัดทอดผ้าป่ามหากุศลขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส จึงอยากเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่า หรือบริจาคตามกำลังศรัทธาเพื่อจัดสร้างอาคารให้แล้วเสร็จโดยไว ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้น มาร่วมกันมอบแสงสว่างให้ผู้ป่วยไม่ต้องทนทุกข์อยู่ในโลกมืดอีกต่อไป”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ