คณะพาณิชย์ฯ มธ. จัดเวทีอภิปราย “HR Management & LGBT @Workplace: Real Case Studies and Global Leadership Practice”

[Free Forum] “HR Management & LGBT @Workplace: Real Case Studies and Global Leadership Practice” พบองค์ความรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในด้าน Diversity in workplace จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 62 เวลา 18.00 – 20.00 น.
ณ ห้อง 500 คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี ที่นั่งจำนวนจำกัด
*** ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เข้าร่วมที่ปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องกับ HR ก่อน โดยท่านจะได้รับการยืนยันเข้าร่วมทางโทรศัพท์ก่อนเข้าร่วมงาน ***

https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/learning/detailforum/94