ไทยออยล์ จับมือ จีพีเอสซี ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการเฉลิมพระเกียรติ สร้างเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับ รพ.เกาะสีชัง

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่สองจากซ้าย) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดย คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่สองจากขวา) แถลงความร่วมมือจัดทำโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 50 กิโลวัตต์ ให้กับโรงพยาบาลเกาะสีชัง จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้ความรู้ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของพนักงานในการบริหารจัดการตลอดโครงการ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลเกาะสีชังในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขกับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลในระยะยาว โดยมี ทันตแพทย์หญิงอานะสิทธ์ ศัลยพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสีชังร่วมเป็นเกียรติ