คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนดรุณพัฒน์ดูงานเครือมติชน

คุณครูประจำวิชา Hands on learning และนักเรียนโรงเรียนดรุณพัฒน์ เขตจตุจักร กทม. ระดับชั้น Pre G.1 (เทียบเท่าอนุบาล 3) จำนวน 21 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกระบวนการดำเนินงานผลิตหนังสือพิมพ์ ข่าวออนไลน์ และโทรทัศน์ ของบริษัทในเครือมติชน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตัวเองที่นอกเหนือจากตำราเรียน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

 

Previous articleควักจ่าย 12,974 ล้าน ค่าเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิทัล
Next articleการ์ตูนขุนพล : เก่าไป ใหม่มา