ชวนร่วมงาน TedxChiangMai 2019 หัวข้อ “Shake and Shift…through the Eyes of Women”

ชวนร่วมงาน TedxChiangMai 2019 หัวข้อ “Shake and Shift…through the Eyes of Women”

เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเปลี่ยนแปลงในงาน TedxChiangMai 2019 ภายใต้หัวข้อ “Shake and shift….Through the eyes of women”

TEDxChiangMai 2019 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Shake and Shift…through the Eyes of Women” โดย ผ่านสายตาและมุมมองของทีมงานผู้หญิง ซึ่งจะจัดขึ้นในวัน เสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) มุ่งเน้น การ “Shake” หรือการเขย่าที่ทำให้เกิดการ “ตื่นรู้” ทั้งการตื่นรู้ทางความคิด มุมมอง บทบาท และหน้าที่ จนนำไปสู่การลงมือปฏิบัติ ที่สามารถ “Shift” คือ การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ในทุกระดับ ทั้งครอบครัว ชุมชน และสังคมระดับประเทศจนถึงระดับโลก โดยเริ่มต้นจากการ ปลุกกระแสในตนเองจนนำไปสู่การร่วมมือของหน่วยงาน และองค์กรจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย และการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในที่สุด

ในปีนี้ เราจัดงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park) เนื่องจากเราต้องการเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นมากขึ้น เราพยายามทำความเข้าใจกับประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นทั้งประเด็นในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในด้าน สภาพแวดล้อม การท่องเที่ยว ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี การออกแบบ และแนวทางการศึกษาใหม่ๆ ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างสรรค์อนาคตที่ดีในทุกด้านสำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ แต่ก็มิได้ทำให้สูญเสียความหลากหลายซึ่งเป็นจุดเด่นของ

งาน TEDxChiangMai ไปแต่อย่างใด การดำเนินงานครั้งนี้จะจัดเป็นสองภาษา โดยสัดส่วนของบัตรเข้างานจะจำหน่ายให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลัก และกระจายไปยังจังหวัดใกล้เคียง

การจัดงานครั้งนี้ เรามีองค์กรพันธมิตรร่วมกันสร้างสรรค์ความเปลี่ยนแปลง ในการนำความคิดและกิจกรรมต่างๆ มารวมไว้ภายในงานเพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมภายในงานมากขึ้น โดยมีรายชื่อดังนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Science & Technology Park : STeP) ชีวาแคร์ คลินิกบริการทางการแพทย์และกายภาพบำบัด (ChivaCare Medical and Physical Therapy Clinic) AIS, บริติช เคาน์ซิล(ประเทศไทย), Chiang Mai Lanna Business Services, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมุลนิธิฟรีดริก เนามัน เป็นต้น

ขณะนี้ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถซื้อบัตร ได้ทาง www.eventpop.me

บัตร Early bird (จัดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน ถึง 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) โดยมีราคาตามประเภทบัตรต่างๆ ดังนี้

บัตรทั่วไปราคา 900 บาท
บัตรผู้สูงอายุ/ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ครู/อาจารย์ ราคา 800 บาท
บัตรนักเรียน/นักศึกษา ราคา 500 บาท
บัตรผู้มีอุปการคุณ ราคา 2800 บาท

บัตรราคาเต็ม (จัดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

โดยมีราคาตามประเภทบัตรต่างๆ ดังนี้ บัตรทั่วไปราคา 1,200 บาท
บัตรผู้สูงอายุ/ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ครู/อาจารย์ ราคา 1,000 บาท
บัตรนักเรียน/นักศึกษา ราคา 700 บาท
บัตรผู้มีอุปการคุณ ราคา 2800 บาท


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ