บ้านใหม่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ องค์กรกำกับน้ำของประเทศ

บ้านใหม่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ องค์กรกำกับน้ำของประเทศ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นหนึ่งในความท้าทายของรัฐบาล คสช.

รัฐบาลก่อนๆ เคยมีความพยายามมาแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งที่แนวคิดก็เหมือนกันคือองค์กรกลางกำหนดทิศทางการบริหารน้ำของประเทศเพียงหนึ่งเดียว (Regulator)

เพราะหน่วยปฏิบัติงาน (Operator) ด้านน้ำมีอยู่หลายหน่วย แต่ละหน่วยก็ทำงานตามความถนัดของตัวเองตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย โดยไม่มีการบูรณาการทั้งข้อมูล พื้นที่ วิธีการ แผนงานโครงการและงบประมาณ

ทรัพยากรน้ำเริ่มมีข้อจำกัดมากขึ้นจากการสวนทางระหว่างความต้องการใช้ที่เพิ่มมากขึ้น แต่ปริมาณฝนที่จะแปลงเป็นน้ำท่าหรือน้ำผิวดินกลับมากขึ้นในบางแห่งจนเกิดน้ำท่วม และกลับน้อยลงจนบางแห่งน้ำไม่พอ จากการแปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

ปล่อยให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศอยู่ในอาการต่างคนต่างคิด ต่างทำ มันจะไปคนละทิศคนละทาง ไม่เป็นผลดีต่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศเลย

สทนช. จึงถือกำเนิดขึ้นมา

เป็นการถือกำเนิดในขณะที่รัฐบาล คสช. เองพยายามทำคลอด โดยให้กรมทรัพยากรน้ำเป็นหัวเรือ แต่ท้ายสุดเด็กชื่อ สทนช. ไม่ยอมคลอดเสียที จนต้องเปลี่ยนหัวเรือเป็นอธิบดีกรมชลประทานในขณะนั้นมาทำคลอดแทนเป็นการด่วนก่อนจะแท้ง

บ้านใหม่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ องค์กรกำกับน้ำของประเทศดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทานหมาดๆ ได้รับมอบหมายภารกิจด่วนทำคลอดทารก สทนช. เป็นผลสำเร็จอย่างเหลือเชื่อ

เพราะหน่วยกล้าตายเริ่มต้นด้วยจำนวนคนหยิบมือเดียว แต่ต้องรับหน้าที่ทุกอย่างทั้งเสนอแนะนโยบาย จัดทำแผนยุทธศาสตร์น้ำ แผนแม่บทน้ำ และมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ แผนงาน โครงการ งบประมาณ บริหารจัดการ ติดตามและประเมินผล

ทำคลอดกันในห้องเล็ก พื้นที่บางส่วนของสำนักงาน กพ. (เดิม) ฝั่งตรงข้ามทำเนียบรัฐบาลให้ยืมใช้ ต่อเมื่อมีคนเข้ามาสมทบมากขึ้น ที่จอดรถน้อยนิด มีการประชุมทุกวันมากกว่าวันละ 100 คน พื้นที่ให้ยืมไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ของ กพ. กลายเป็นพื้นที่แออัดโดยปริยาย

สทนช. เล็กในครรภ์ แต่พอออกมาโตข้างนอก มีจำนวนคนไม่น้อยกว่า 350 คน แม้จะย้ายมาเช่าอาคารจุฑามาศ ริมถนนวิภาวดี พื้นที่ใช้สอย 5,000 ตารางเมตร รวมพื้นที่จอดรถด้วย แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ไหนจะคนภายใน ไหนจะคนภายนอก ไหนจะเป็นที่หน่วยงานจากต่างประเทศเข้ามาติดต่อประสานงาน รวมทั้งจำนวนบุคลากรที่จะเพิ่มขึ้นกว่า 700 คนในอนาคต

อาคารจุฑามาศก็ไม่เพียงพอ

สทนช. ได้รับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการดำเนินการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างอาคารถาวรของ สทนช. โดยได้ที่ราชพัสดุ ใกล้โรงพยาบาลชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ทั้งนี้ สทนช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการออกแบบรายละเอียดอาคารที่ทำการ สทนช. และอาคารประกอบแล้วเสร็จสมบูรณ์ ประกอบด้วยอาคารใหญ่ ความสูง 16 ชั้น และชั้นใต้ดินอีก 1 ชั้น

อาคารดังกล่าววางแผนใช้หลายภารกิจ นอกเหนือจากเป็นที่ทำการของ สทนช. แล้ว ยังใช้เป็นศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ ศูนย์กลางการบริหารจัดการน้ำของประเทศร่วมกับหน่วยปฏิบัติมากกว่า 40 แห่ง และใช้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการน้ำของประเทศ และหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค และใช้แป็นศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจในกรณีเกิดปัญหาวิกฤติน้ำ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการ ตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561

สทนช. ได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างวงเงิน 824 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 18 เดือน คาดว่าไม่เกินกลางปี 2564 การก่อสร้างจะแล้วเสร็จและเข้าไปปฏิบัติงานได้

เป็นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีที่ทำการเป็นของตัวเองให้ภาคภูมิและสามารถเอื้ออำนวยการปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานกำหนดทิศทางการบริหารจัดการน้ำของประเทศได้อย่างสมบูรณ์

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ