ผู้ว่าฯธปท. เยี่ยมชมบูธธนาคารไทยพาณิชย์ ในงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ยี่ยมชมบูธธนาคารไทยพาณิชย์ภายในงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 โดยธนาคารนำเสนอแนวทางการดำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืน Sustainable Banking ประกอบด้วย Sustainable Finance การสนับสนุนทางการเงินที่ยั่งยืน Financial Literacy การส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินแก่ลูกค้าและสังคมไทย Financial Inclusion การสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน โดยมีนายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง นายเย็น ลอทเนอร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการเงินและรักษาการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร และนางศิริบรรจง อุทโยภาศ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Corporate Officeและเลขานุการบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้การต้อนรับ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Previous articleข่าวดีชาวเมทัล SF ฉายคอนเสิร์ต S&M2 ให้แฟน Metallica ในไทยได้ชมสดพร้อมทั่วโลก
Next articleโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 59 นาย