‘การเคหะฯ’ จัดเวิร์กช็อป ทำแผนพัฒนาชุมชนดินแดง

‘การเคหะฯ’ จัดเวิร์กช็อป ทำแผนพัฒนาชุมชนดินแดง

การเคหะแห่งชาติ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนดินแดง พ.ศ. 2563-2567 ณ โรงแรม
ดิ เอมเมอรัลด์ ห้วยขวาง โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธี นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ให้การต้อนรับ
‘การเคหะฯ’ จัดเวิร์กช็อป ทำแผนพัฒนาชุมชนดินแดง
สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อให้ตัวแทนผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง จำนวน 100 คน จัดทำแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย รายได้ปานกลาง และผู้ด้อยโอกาส มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการอยู่อาศัย

“ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนดินแดง พ.ศ.2563-2567 ในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือระหว่างชุมชนกับกับการเคหะแห่งชาติที่จะจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยที่หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในสิ่งที่ประชาชนต้องการตามขอบเขตของกฎหมาย” นายจุติกล่าว
‘การเคหะฯ’ จัดเวิร์กช็อป ทำแผนพัฒนาชุมชนดินแดง
นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนดินแดงในครั้งนี้ เกิดจากการเคหะจัดสัมมนาอยู่บ่อยครั้ง แต่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม จึงมีความคิดที่จะให้ประชาชนได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของตัวเอง ตามความคิด ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทำให้การเคหะแห่งชาติเองก็ได้รับทราบความต้องการที่แท้จริงของประชาชนด้วย

“หากการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนดินแดง พ.ศ.2563-2567 ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ จะเป็นต้นแบบในการนำไปสู่การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในชุมชนอื่นๆ ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ชุมชนห้วยขวางหรือรามอินทรา ซึ่งการมีส่วนร่วมในการทำงานของประชาชนในพื้นที่ ทำให้เขารู้สึกว่าถึงความเป็นเจ้าของ มีความผูกพันกับโครงการ” นายธัชพลกล่าว

‘การเคหะฯ’ จัดเวิร์กช็อป ทำแผนพัฒนาชุมชนดินแดง

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ