กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติ “คนทำดี”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติการกระทำความดี แก่ อรรถชัย ชมภู พนักงาน โรงแรม เคป เฮ้าส์ กรุงเทพฯ ที่ได้ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการปั๊มหัวใจ (CPR) ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 37 ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบารมี 50 ปี ของมูลนิธิฯ

Previous article“หอการค้า” แนะรัฐอัดฉีดเงิน 2-3 แสนล้านบาท ดันจีดีพีโต 3-3.2%
Next article“อัลทรอน” จัดทัพรับทีวีขาลง ชะลอสาขา-ขยายฐาน B2B