ยูนิลีเวอร์ให้ความสำคัญกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง ได้จัดกิจกรรมนักประดิษฐ์รักษ์โลกรุ่นจิ๋วที่โรงเรียนบ้านซับสนุ่น อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ และการนำพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำผ่านประดิษฐ์ขวดน้ำเป็นกระปุกหมูออมสิน โดยยูนิลีเวอร์ให้ความสำคัญกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทยผ่านการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะพลาสติก โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลภายในปี 2565 ดังนั้น การนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ำ รวมไปถึงการจัดการกับบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วอย่างเหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

Previous articleApex Medical Center รับรางวัล Global Health Awards 2019 รางวัลสูงสุดแห่งวงการ “ศัลยกรรมตกแต่ง” ติดต่อเป็นปีที่ 2
Next article“ถาวร” ติดตามการพัฒนาสนามบินอุบลราชธานีรับ 2 พันคน/ชม.