สภาดิจิทัลฯ จับมือ สภาอุตสาหกรรมฯ “ประกาศความพร้อมจับมือกัน” เต็มที่! เดินหน้าสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยทุกมิติ

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย จับมือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ”ประกาศความพร้อมจับมือกัน” เต็มที่! เดินหน้าสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยทุกมิติ

ในฐานะ “องค์กรพันธมิตร” เป้าหมายแรกพัฒนาดิจิทัลเพื่อยกระดับ “เอสเอ็มอี” ไทยนับหมื่นทั่วประเทศ รอดพ้น “ดิสรัปชั่นทางธุรกิจ” ชู 3 แนวทาง ตั้งคณะทำงาน Transformation ภาคธุรกิจ ร่วมขับเคลื่อน 3 ด้าน 1.หลักสูตรพัฒนาด้านดิจิทัลเทคโนโลยี 2.พัฒนาแพลทฟอร์ม Market Place 3.ขับเคลื่อน Data Center


ในการประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย นำโดยนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลฯคนแรกของประเทศไทย ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา สภาดิจิทัลฯและสภาอุตสาหกรรมตกลงร่วมกันในการเป็นพันธมิตรขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นดิจิทัล พร้อมยกระดับเอสเอ็มไทยให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม

นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนทุกกลุ่มอุตสาหกรรมขณะนี้ ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง อุตสาหกรรม
ต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องปรับตัวจากการถูก Disrupt อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสภาดิจิทัลฯจะมีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในด้านดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งสภาอุตสาหกรรมฯพร้อมที่จะร่วมมือเป็นพันธมิตรและสนับสนุนการทำงานของสภาดิจิทัลฯ เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลและภาคอุตสาหกรรมจะต้องก้าวไปร่วมกันอย่างแน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของสภาอุตสาหกรรมฯที่กำลังดำเนินการอยู่ทั้งในเรื่อง F.T.I.Academy ที่มุ่งเน้นยกระดับบุคลากรไอที(Up-skill, Reskill) การนำหุ่นยนต์มมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมและการเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนี้ยังมีความคาดหวังที่จะเห็นความร่วมมือในการทำ Data Center และ Digital Platform ร่วมกับสภาดิจิทัลฯ รวมถึงร่วมกันพัฒนา
แพลทฟอร์ม Market Place ให้แข็งแรง เพราะสภาอุตสาหกรรมฯประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นธุรกิจเอสเอ็มอีมากถึง 80% มีสมาชิกกว่า 11,000 กว่าราย ซึ่งทั้งเรื่องแพลทฟอร์ม นวัตกรรม และเทคโนโลยี ยังเป็นปัญหาจุดอ่อนของเอสเอ็มอี

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สภาดิจิทัลฯจะทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ รวมไปถึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อผนึกกำลังด้านดิจิทัลเทคโนโลยีที่มีหลายด้าน หลายมิติที่จะขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะสามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นความท้าทายของประเทศไทยได้ ในการนี้สภาดิจิทัลฯและสภาอุตสาหกรรมฯจะตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันการพัฒนาและนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัลให้เกิดขึ้นแก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

สำหรับการประชุมพบปะหารือระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ถือเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังจากมีการเลือกตั้งสภาดิจิทัลฯ และพิจารณาแต่งตั้งประธานสภาฯ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยประธาน และคณะกรรมการของสภาดิจิทัลฯ จะมีหน้าที่ทำงานร่วมกับภาครัฐบาล ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและพัฒนาบุคคลากรด้านดิจิทัลให้เกิดการประยุกต์ใช้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งบทบาทของสภาดิจิทัลฯ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ