เปิดมุมมอง “ทูตเยาวชน One Young World” เปลี่ยนโลกด้วยพลังคนรุ่นใหม่ส่งต่อแรงบันดาลใจไม่สิ้นสุด สร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน

“การเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนใหญ่โต ถึงจะมีความคิดที่ยิ่งใหญ่ เราต้องไม่สิ้นหวัง คุณคือผู้นำของวันพรุ่งนี้และสามารถเป็นความเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็น”

“บ็อบ เกลดอฟ” นักดนตรีและนักเคลื่อนไหว ได้อ้างถึงคำพูดของ “โคฟี อันนัน” อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติและที่ปรึกษาของการประชุม One Young World ผู้ล่วงลับ ที่มีความเชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่ในการสร้างความเปลี่ยนแปลง ซึ่งตรงกับความคิดของ ศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนูส ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ที่เชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่โดยระบุว่า “ลองจินตนาการดูว่าโลกจะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ คุณทุกคนมีพลังที่จะสร้างโลก”

ทั้ง 2 มุมมองและความเชื่อมั่นที่มีต่อ “คนรุ่นใหม่” ของ “บ็อบ เกลดอฟ” และ “มูฮัมหมัด ยูนูส” สอดคล้องกับความเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของ “เครือเจริญโภคภัณฑ์” ที่ได้เดินหน้า โครงการ “ซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่ผู้นำรุ่นใหม่ One Young World” สนับสนุนผู้นำรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์และผู้นำเยาวชนจากองค์กรภายนอก เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมในการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก “One Young World Summit” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการเปลี่ยนโลกไปสู่ความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 5 โดยการประชุม One Young World 2019 ในครั้งนี้ได้กลับไปจัดที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ อีกครั้ง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 10 ปี

ซึ่งทุกปีหลังจากที่การประชุมเสร็จสิ้นลงไป เยาวชนกว่า 2 พันคนจาก 196 ประเทศทั่วโลกก็จะกลายเป็น “ทูตเยาวชน One Young World” ที่พร้อมจะนำเอาประสบการณ์ มุมมอง บทเรียน และแรงบันดาลใจที่ได้รับจากบุคคลสำคัญต่างๆ ในระดับโลก มาขับเคลื่อนความฝันและความมุ่งมั่นของตนเองในการที่จะสร้างโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้นในมิติหรือประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ทูตเยาวชนแต่ละคนให้ความสนใจ

หนึ่งในนั้นก็คือ “มนัสวี ศุระศรางค์” ผู้ที่ได้รับโอกาสจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยจากองค์กรหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมในเวที One Young World 2018 กล่าวถึงการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ว่า ได้รับประสบการณ์ที่ดีมากจากการเข้าร่วมการประชุม และทำให้เกิดมุมมองในการทำงานรวมไปถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยหรือสังคมโลก

“ทุกๆ คนสามารถเป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มทำอะไรบางอย่างด้วยตัวเอง และทุกคนสามารถที่จะทำได้เลยในวันนี้เดี๋ยวนี้โดย One Young World ทำให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงพลังที่อยู่ในตัวพวกเขาทุกคนว่าคนรุ่นใหม่สามารถทำอะไรได้หลายอย่างและสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง”

นอกจากนี้ มนัสวี ยังกล่าวอีกว่า เวที One Young World ทำให้ตัวเธอเองรู้สึกว่า ถ้าเราต้องการที่จะทำอะไรก็ทำไปได้เลย ไม่ว่าคุณจะทำโปรเจ็คอะไร หรือแม้กระทั่งอาชีพอะไร ไม่ต้องไปทำอะไรที่มันต่างไปจากงานที่ทำอยู่ก็ได้ แต่ไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรหรือทำอะไรก็ตาม ขอให้สิ่งที่ทุกคนกำลังทำอยู่ทุกวันนี้ ทำในแบบที่ดี ที่หมายถึงดีต่อเพื่อนมนุษย์เท่านั้นเองก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้แล้ว

เช่นเดียวกันกับผู้นำรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ “อมิตา ยาดาฟ” จากประเทศอินเดีย ซึ่งเป็น ทูตเยาวชน One Young World ประจำปี 2018 ที่กล่าวว่า เวที One Young World ได้ให้ประสบการณ์ที่ดีมาก โดยเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อโลกใบนี้ของตัวเธอไปอย่างสิ้นเชิง และทำให้เธอได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากผู้นำรุ่นใหม่จาก 190 ประเทศที่มาร่วมกันหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆ ของโลก เช่น ปัญหาสิทธิมนุษยชน การเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด การลดปัญหาความอดอยากในเด็ก และการศึกษา

“ฉันให้ความสนใจในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน เพราะมีความเชื่อเกี่ยวกับความเท่าเทียม จึงทำให้มีความประทับใจเป็นพิเศษกับ คูมิ ไนดู ซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน ที่กล่าวว่าเราต้องสร้างโลกที่สังคมให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชน และเราควรมีเป้าหมายที่มากกว่า Sustainable Development Goals 17 ข้อ ซึ่งแรงบันดาลใจที่ได้รับทำให้ฉันมีความหวังและความมั่นใจที่จะกลับมาทำงานเพื่อสังคม เพราะในประเทศอินเดียอย่างเรื่องห้องน้ำถือเป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หรือการมีรอบเดือนในเพศหญิง เพราะผู้ปกครองในอินเดียมักไม่ให้เด็กหญิงไปโรงเรียนเพราะพวกเธอไม่มีผ้าอนามัยใช้ ทำให้เด็กหญิงไม่ได้เรียนหนังสือ ดังนั้นจึงควรมีการเพิ่มความตระหนักรู้ว่าเด็กหญิงควรได้ไปโรงเรียนในช่วงที่พวกเธอมีรอบเดือน รวมถึงพวกเธอควรมีสิทธิในการได้รับความเอาใจใส่เรื่องสุขภาพของเพศหญิงอย่างถูกสุขลักษณะ”

โดย “อมิตา” ยังกล่าวอีกว่า เวที One Young World ทำให้ตัวเธอนั้นรู้สึกมีความหวังและมีความมั่นใจ และที่สำคัญที่สุด One Young World ทำให้ฉันมีสิทธิ์มีเสียง

“การเปลี่ยนแปลงโลกนั้นไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องที่ใหญ่ แต่สามารถเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ อย่างเช่นที่ ศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนูส ได้กล่าวไว้ว่า จงฝันให้ใหญ่และจงมีความอดทนมากพอที่จะก้าวไปทีละก้าว หากคุณกำลังคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโลก คุณควรมีส่วนร่วมด้วย เราทุกคนมีส่วนร่วมในฐานะมนุษยชาติ คุณควรตระหนักถึงศักยภาพส่วนบุคคล เราสามารถสร้างความแตกต่างได้ด้วยตัวคนเดียว แต่เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ถ้าร่วมมือกัน และนั่นคือสิ่งที่เราต้องการ” อมิตาระบุ

ซึ่งตรงกับสิ่งที่ “มนัสวี” กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “เพราะการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่เรื่องที่ยิ่งใหญ่ บางครั้งเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงโลกจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือโปรเจ็คที่พิเศษหรือเราต้องทำอะไร แต่ว่าเวทีนี้ทำให้เห็นว่าทุกอาชีพมีความสำคัญและทุก position ในโลกมีความสำคัญกันหมด คุณแค่ทำหน้าที่ของคุณ และทำให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องไปเบียดเบียนใคร คำว่าโลกมันอาจจะไม่ใช่โลกที่มีหลายประเทศ โลกมันอาจจะเป็นแค่คนที่อยู่ข้างข้างเราตัวเราก็คือโลกแล้วมันคือสังคม เราไม่ต้องไปมองไกลขนาดนั้นเรามองแค่ตรงนี้ว่าจะทำตัวเองให้ดีขึ้น ทำให้ผู้คนรอบข้างดีขึ้นแล้ว เหมือนเวลาเราเจอคนใจดีเราก็รู้สึกอยากใจดีตามแค่นั้นโลกก็เปลี่ยนแล้ว”

ซึ่งมุมมองของ 2 ทูตเยาวชน One Young World ได้สะท้อนให้เห็นภาพอีกมุมหนึ่งของการเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้นว่า โลกใบนี้จะดีขึ้นได้โดยไม่จำเป็นองทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่เสมอไป แต่สามารถเริ่มต้นได้จากจุดเล็กๆ ที่ตัวเรา แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีความฝัน มีความมุ่งมั่น และมีความตั้งใจที่จะสร้างสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นกับคนรอบข้าง สังคม และประเทศชาติอย่างไม่สิ้นสุด โดย “โคฟี อันนัน” ได้เคยกล่าวถึงความสำคัญของการจัดการประชุม One Young World ไว้ว่า “ในทุกปีที่ฉันก้าวออกมาจากงานประชุมผู้นำเยาวชนโลก ฉันมีความหวังและความมั่นใจว่าอนาคตของเรายังไม่สูญสิ้น”

และนี่คือพลังที่จะเปลี่ยนโลกของคนรุ่นใหม่ และพลังของ One Young World.

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ