นอภ.ท่าม่วง กาญจบุรี ผนึกกำลัง อปท.-เอกชน แจกเมล็ดพันธุ์ให้ชุมชน เดินหน้าแผนปฏิบัติการ 90 วัน สร้างอาหารมั่นคง

“นอภ.ท่าม่วง” เดินหน้าไม่หยุด ลุยแผนปฏิบัติการ 90 วันตามโครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน” พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ผักกับผู้นำชุมชนไปกระจายให้ชาวบ้านปลูกเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน มีผักสวนครัวรับประทานได้ตลอดทั้งปี

นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติติการ 90 วันในโครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน” และ “โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” ของเทศบาลตำบลวังศาลา ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลวังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการผิดชอบ ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวพง หมู่ 6 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี


ร่วมด้วย นายปรีชา บัวบาน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังศาลา พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานวังศาลา) และบริษัท ไทยเคเปเปอร์ จำกัด รวมทั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นางสาวสุรีย์ แม้นทิม หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอท่าม่วง และคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลวังศาลา

ทั้งนี้ ในกิจกรรมดังกล่าว นายฑรัท ได้มอบเมล็ดพันธ์พืชผักต่าง ๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สยามคราฟท์อุตสากรรมจำกัด (โรงงานวังศาลา) และบริษัท ไทยเคเปเปอร์ จำกัด ให้กับผู้นำชุมชน 24 หมู่บ้าน ในตำบลวังศาลา ตำบลวังขนายและตำบลท่าตะคร้อ เพื่อมอบต่อให้ตัวแทนครัวเรือนสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรีต้นแบบของตำบลวังศาลา ตำบลวังขนายและตำบลท่าตะคร้อ จำนวน 720 คน ให้ใช้พื้นที่ในหมู่บ้านหรือพื้นที่บ้านอาศัยตนเองปลูกพืชผักสวนครัวใช้ประกอบอาหารเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังช่วยขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ขยายผลออกไปมากยิ่งขึ้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ