กรมกิจการสตรีฯ พม. ช่วยพนักงานบริการเมือง “พัทยา” จัดฝึกอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้พร้อมที่พัก-อาหารฟรี!

นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่บริเวณหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้กำลังใจ รับฟังปัญหาและข้อเสนอของกลุ่มตัวแทนพนักงานบริการ และเจ้าของสถานประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จำนวน 30 คน

กลุ่มตัวแทนได้สะท้อนปัญหา ความเดือดร้อนและผลกระทบที่เกิดจากการปิดสถานประกอบการ ทำให้พนักงานบริการจำนวนมากตกงานและขาดรายได้ทันที ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ไม่มีสวัสดิการใดๆ รองรับ ทั้งนี้ จากการพูดคคุยเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ กลุ่มพนักงานบริการได้มีข้อเสนอที่สำคัญ 3 ข้อ ดังนี้

1. ขอให้ช่วยดูแลกลุ่มพนักงานบริการ ที่ไม่สามารถเข้าถึงเงินเยียวยาของรัฐบาล 5,000 บาท

2. ขอให้ช่วยเหลือเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภค แก่กลุ่มพนักงานบริการ ซึ่งหลายคนกลายเป็นคนไร้บ้าน เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน

3. เรียกร้องรัฐบาล อนุญาตให้เปิดสถานบริการ เพื่อสามารถกลับไปทำงานได้ตามปกตินางสาวอุษณี กล่าวว่า เบื้องต้นได้ให้องค์กรเครือข่ายสำรวจ และส่งรายชื่อพนักงานบริการที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทจากรัฐบาล เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ รวมถึงได้มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

นอกจากนี้ ได้เสนอให้กลุ่มพนักงานบริการ เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ.ชลบุรี เพื่อเป็นทางเลือกสร้างงาน สร้างรายได้อย่างมั่นคงในอนาคต ในระหว่างที่สถานประกอบยังปิดให้บริการ โดยระหว่างการฝึกอบรมทางศูนย์ฯ จะมีที่พักและอาหารให้กับทุกคน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ