นายกฯ วางศิลาฤกษ์โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเฟส 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวแฟลตทุกมิติ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2” ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยแปลง A1 และ D1 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการ และนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ต้อน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย มีการส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง และผู้สูงอายุ ได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัย รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดกรอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579” มีปริมาณที่อยู่อาศัยที่เพียงพอและกลุ่มเป้าหมายรับภาระได้ มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และได้รับความคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน

โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ผู้อยู่อาศัยจะได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันการเคหะแห่งชาติได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) จำนวน 334 หน่วยเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบกุญแจให้แก่ผู้อยู่อาศัยไปเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

ด้าน นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. กล่าวถึงความสำเร็จของโครงการนี้ว่า เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในชุมชน ตั้งแต่การรับรู้ความสำคัญของการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองไปจนถึงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน โดยน้อมนำหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ และด้วยการบูรณาการงานจากทุกภาคส่วนจะสามารถร่วมสร้างชุมชนต้นแบบในการพัฒนาชุมชนด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการ กคช. กล่าวว่า โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงนับเป็นการปฏิรูปที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน และได้มีการขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง สำหรับเฟส 2 นี้รองรับการรื้อย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมในโครงการเคหะชุมชนดินแดง อาคารแฟลตที่ 9-17, 23-32 และ 63-64 รวม 1,247 หน่วย ในการออกแบบอาคารใหม่ได้คำนึงถึงวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนกันยายน 2563 และมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2565

อนึ่ง ชุมชนดินแดง ถือเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต ที่ต้องดำเนินการตั้งแต่ฐานรากคือการพัฒนาที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และศักยภาพความเป็นผู้นำของคนในชุมชน โครงการนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นการปฏิรูปที่อยู่อาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของคนดินแดงในทุกมิติ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ