ทีเอ็มบีและธนชาต แนะกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ให้ธุรกิจโรงแรม รอดได้ทุกวิกฤต

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบิน การโรงแรมทั่วโลกต้องเผชิญปัญหาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวหยุดนิ่ง ทำให้โรงแรมหยุดรับนักท่องเที่ยวและจำเป็นต้องปิดทำการชั่วคราว หลายแห่งมีปัญหาสภาพคล่อง จำใจต้องปลดพนักงาน หรือปรับลดเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเป็นการลดต้นทุนและพยุงกิจการให้อยู่รอดในสภาวะวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่รายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว

ความพยายามของธุรกิจโรงแรมในช่วงโควิด-19 คือการปรับตัวและหาช่องทางทำรายได้ โดยใช้ช่องทาง Food Delivery ที่เป็น New Normal ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการหยุดอยู่บ้านของประชาชน โดยโรงแรมหรูต่างชูจุดขายด้วยเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟชื่อดัง และยังทำการตลาดด้วยการลดราคาการจองที่พักล่วงหน้าในราคาถูก เพื่อให้มีกระแสเงินสดในธุรกิจ บางแห่งเปิดให้เป็นสถานที่กักตัวชั่วคราวของผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ของหน่วยงานรัฐ และอาจจะเป็นเช่นนี้จนกว่าจะมีนักท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้ง

ดังนั้น การเตรียมตัวและวางแผนการรับมือกับ New Normal ในธุรกิจโรงแรมที่กำลังจะเปลี่ยนไปย่อมสร้างข้อได้เปรียบให้กับธุรกิจ

ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม

มุมมองจาก “เสนธิป ศรีไพพรรณ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ว่า จากข้อมูลของ TMB Analytics เรื่องสถานการณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมของประเทศไทย พบว่า แม้ภาครัฐบาลได้ผลักดันนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวตามโครงการ “ไทยเที่ยวไทย” แต่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวของคนไทยจะเน้นการเดินทางระยะใกล้และเดินทางด้วยรถยนต์ ใช้เวลาท่องเที่ยวสั้น ทำให้การฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน จังหวัดที่ฟื้นตัวดีขึ้น เช่น กาญจนบุรี เพชรบุรี นครราชสีมา และประจวบคีรีขันธ์ ส่วนจังหวัดที่พึ่งพาการท่องเที่ยวและเน้นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก ได้แก่ กระบี่ ภูเก็ต พังงา และสุราษฎร์ธานี พบการฟื้นตัวค่อนข้างต่ำ
“ปี 2562 ก่อนโควิดแพร่ระบาด การท่องเที่ยวไทยสร้างมูลค่ากว่า 2.9 ล้านล้านบาท คิดเป็น 20% ของจีดีพี มีการจ้างงานกว่า 8.3 ล้านตำแหน่ง ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติทำรายได้หลักคิดเป็น 2 ใน 3 ของภาคการท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายต่อคนต่อวันอยู่ที่ 6,000 บาท สูงกว่านักท่องเที่ยวไทยโดยเฉลี่ย 2 เท่า และมีจำนวนวันพักเฉลี่ยสูงกว่ามาก ดังนั้น มาตรการเที่ยวปันสุขของรัฐ แม้ว่าจะเพิ่มเงินหมุนเวียนได้ราว 6.4 หมื่นล้านบาท แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะเข้าไปพยุงทั้งอุตสาหกรรมได้” เสนธิป กล่าว
เพื่อพยุงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ซึ่งธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งก็ให้ความร่วมมือช่วยเหลือตามแนวทางของตนเอง


“ทีเอ็มบีและธนชาต” มีแนวทางใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดสัมมนาและเวิร์คชอป “The Future of Hotels by TMB l Thanachart” ขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการแบ่งปันองค์ความรู้ เป็นพื้นที่ที่ทุกคนมาร่วมกันคิด ร่วมกันสะท้อนความเป็นตัวตนของธุรกิจ จัดทำแผนธุรกิจและสร้างแผนการตลาดใหม่ ๆ ร่วมกัน ให้ผู้ประกอบการนำจุดแข็งของตนเองมาใช้กับการตลาดแนวใหม่ โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ จะทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด มากประสบการณ์อย่างบริษัท เฮด วัน ฮันเดรด มาถ่ายทอด STRONG Module หลักสูตรการตลาดแนวใหม่ พร้อมเวิร์คชอป ช่วยจุดประกายความคิดให้กับผู้บริหารและนักการตลาดในกลุ่มโรงแรมได้ลงมือสร้างแผนการเติบโตและการตลาดออนไลน์ สามารถนำไปใช้ได้จริง

ซึ่งประกอบไปด้วย 6 Module ดังนี้ Module S – STRENGTHS FINDER การมองหาจุดแข็งในมุมมองของตนเอง ที่แตกต่างจากคู่แข่ง ทำให้ลูกค้าเห็นคุณค่า Module T – TRENDS & INSPIRATIONS สร้างแรงบันดาลใจ จาก Case Study โรงแรมที่มีชื่อเสียงทั่วโลก Module R – REVENUE STREAMS ใช้เทคนิคเพิ่มช่องทางขาย ให้มีประสิทธิภาพ Module O – OPERATION EXCELLENCE วางแผนการเติบโต ระยะสั้นและระยะยาว Module N – NEW LENS โชว์มุมมอง ปรับแผนธุรกิจให้แข็งแกร่ง Module G – GO TO DIGIMARKET ลองปฏิบัติแผนการตลาดออนไลน์จริง เพื่อการเติบโตในอนาคต

นอกเหนือจากองค์ความรู้ที่ทางทีเอ็มบีและธนชาตได้ให้ผู้ประกอบการแล้ว ยังเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยดิจิทัล โซลูชัน สำหรับธุรกิจโรงแรม โดยทีเอ็มบีแนะนำ ดิจิทัล โซลูชัน ที่จะมาเพิ่มความสะดวกในการรับและจ่ายเงินและที่สำคัญช่วยลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการโรงแรมได้อย่างมาก ได้แก่ Digital Invoice and Online Payment ซึ่งเป็นบริการเรียกเก็บค่าสินค้า-บริการและการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ ที่สามารถช่วยบริหารจัดการด้านการเงินสำหรับธุรกิจโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีต้นทุนที่ต่ำและเพิ่มความสะดวกให้กับทั้งโรงแรมในฐานะผู้รับเงินและลูกค้าของโรงแรมเองในฐานะผู้จ่ายเงิน ซึ่งในเวลานี้น่าจะเป็นสองปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจ ทีเอ็มบีและธนชาต พร้อมเป็นพันธมิตรสนับสนุนให้ทุกธุรกิจบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมปรับตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน

จุดประกายไอเดียการตลาดแนวใหม่ ให้ผู้ประกอบการโรงแรม

“สิรภัทร เตชะหรูวิจิตร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มโรงแรมเอเชีย” กล่าวว่า งานสัมมนาครั้งนี้ ช่วยเปิดมุมมองตนเองให้กว้างขึ้น จากที่ผ่านมาพยายามมองหาไอเดียใหม่ ๆ เข้ามาทำการตลาดในช่วงโควิดนี้อยู่แล้ว ก็ยังได้มุมมองใหม่ที่กว้างขึ้นและลึกมากขึ้น ช่วยตอบโจทย์ในสิ่งที่ต้องการ และยังได้เห็นโอกาสในการเข้าถึงช่องทางการตลาดดิจิทัลที่มากขึ้น ช่วยให้มีช่องทางหารายได้ใหม่ ๆ เข้ามามากขึ้นอีกด้วย

“กลุ่มโรงแรมเอเชีย เน้นกลุ่มลูกค้าในประเทศเป็นหลักเกือบ 95% การที่รัฐบาลออกมาตรการมากระตุ้นการท่องเที่ยว ทำให้มีนักท่องเที่ยวไทยเข้ามาพักต่อเนื่อง อยู่ในระดับน่าพอใจ และเชื่อว่าจะสามารถประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ อย่างไรก็ดี ในยุคที่เปลี่ยนไป โรงแรมเอเชียก็มีทีมนักการตลาดรุ่นใหม่ ที่ได้นำโซเชียลมีเดีย เข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และติ๊กตอก เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เข้ามามากขึ้น” สิรภัทร กล่าว

ทีเอ็มบีและธนชาต พร้อมเป็นพันธมิตรสนับสนุนให้ทุกธุรกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อว่าการเสริมองค์ความรู้ในครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยให้สามารถข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้เท่านั้น แต่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับกับสถานการณ์ในอนาคต และยืนหยัดอยู่ได้ในยุค New Normal เพื่อการเติบโตแบบยั่งยืน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ