ไทยออยล์เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านความยั่งยืนเป็นปีที่เจ็ด

ไทยออยล์เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านความยั่งยืนเป็นปีที่เจ็ด ของอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซ จากการประกาศผล S&P Global Sustainability Award 2021

• ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ด้านความยั่งยืนระดับโลกเป็นปีที่เจ็ด

• สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

เมื่อเร็วๆ นี้ ไทยออยล์ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนในระดับ Gold Class ด้านความยั่งยืนเป็นปีที่เจ็ดในอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซ

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “ ในการจัดอันดับครั้งนี้ บริษัทขนาดใหญ่ของโลก 7,033 แห่ง ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประเมินความยั่งยืนจาก S&P Global โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 61 อุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทที่ได้รับ Gold Class ถือเป็นระดับสูงสุดในแต่ละอุตสาหกรรม กล่าวคือเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญต่อการจัดการความยั่งยืน อันเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการสร้างโอกาสต่อธุรกิจภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยไทยออยล์ยึดหลักการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล (ESG) มาโดยตลอด ซึ่งทำให้ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับ Gold Class เป็นปีที่เจ็ด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซ และเป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนแถวหน้าของโลก จากการประกาศผล S&P Global Sustainability Award 2021 ติดต่อกันเป็นปีที่แปด ”

“จากผลการประเมินครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ไทยออยล์ยังคงรักษาผลงานอันโดดเด่นในด้านความยั่งยืนระดับสากล ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จะส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินธุรกิจของไทยออยล์และบริษัทในกลุ่มฯ อย่างไรก็ตาม ภายใต้วิกฤตดังกล่าวไทยออยล์ได้เล็งเห็นโอกาสในการปรับตัวและเร่งขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร โดยในมิติเศรษฐกิจนั้น ไทยออยล์ได้มีการยกระดับแผนกลยุทธ์ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและสอดคล้องกับแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่จะมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสูง ในมิติสิ่งแวดล้อม ไทยออยล์ก็มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายและแนวปฏิบัติซึ่งครอบคลุมทุกกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้านอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับมิติด้านสังคม ไทยออยล์ยังคงให้ความสำคัญกับกิจกรรมและโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนต่างๆ ตลอดจนมุ่งเน้นการเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จในระยะยาว

ผลการประเมินความยั่งยืนในครั้งนี้เกิดจากความทุ่มเทและตั้งใจจริงในการดำเนินงานของพนักงานไทยออยล์เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ในโอกาสที่ไทยออยล์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 เรายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนให้กับสังคม เพื่อมุ่งหน้าสู่องค์กร 100 ปีได้อย่างมั่นคงต่อไป” นายวิรัตน์ กล่าวเสริม

สำหรับบรรณาธิการ

• เดือนมกราคม 2557 ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM ซึ่งเป็นผู้ทำการประเมินความยั่งยืนให้แก่ DJSI ให้ไทยออยล์เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซระดับ Gold Class ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดของ RobecoSAM Sustainability Award 2014

• เดือนมกราคม 2558 ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM ซึ่งเป็นผู้ทำการประเมินความยั่งยืนให้แก่ DJSI ให้ไทยออยล์เป็นที่หนึ่งด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของโลก เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ และในการประเมินครั้งนี้ไทยออยล์ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ Gold Class ติดต่อกันเป็นปีที่สองอีกด้วย ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดของ RobecoSAM Sustainability Award 2015

• เดือนมกราคม 2559 ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM ให้เป็นที่หนึ่งด้านความยั่งยืนโดยประกาศให้ไทยออยล์เป็น Industry Leader ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่สอง และได้รับการจัดอันดับให้เป็น Gold Class ติดต่อกันสามปีซ้อนจาก RobecoSAM Sustainability Award 2016

• เดือนมกราคม 2560 ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM ให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับ Gold Class ของอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดจากรางวัล Sustainability Award 2017

• เดือนมกราคม 2561 ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM ให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับ Gold Class ของอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดจากรางวัล Sustainability Award 2018

• เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับโดย SAM ให้อยู่ในกลุ่มผู้นำของโลกด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซ 6 ปีซ้อน โดยได้รับ Silver Award จาก SAM Sustainability Award 2019

• เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับโดย SAM ให้อยู่ในกลุ่มผู้นำของโลกด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซ เป็นปีที่ 7 โดยได้รับ Gold Award จาก S&P Global Sustainability Award 2020

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ