กสทช. ร่วมมือกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จัดการประชุม Girls in ICT กสทช.

กสทช. ร่วมมือกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จัดการประชุม Girls in ICT กสทช. ในวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ หอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

22 เมษายน 2564 กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อเฉลิมฉลอง Girls in ICT Day โดยมี นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ซึ่งการประชุมฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Meeting) และนางดอรีน บอกแดน มาร์ติน ผู้อำนวยการภาคการพัฒนาโทรคมนาคม ITU ได้ร่วมการต้อนรับผ่านระบบ Video conference จากนครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อเฉลิมฉลองและสนับสนุนศักยภาพของผู้หญิงและเยาวสตรีทั่วโลกในด้าน ICT เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดในด้านการศึกษาและประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีได้ในอนาคต รวมทั้งสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ โดยมีกำหนดจัดพร้อมกันทุกภูมิภาคทั่วโลกทุกปี ในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนเมษายน ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ซึ่งจะมีผู้หญิงและเยาวสตรีกว่า 422,000 คน จาก 171 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

การประชุม Girls in ICT Day ในปีนี้ มีผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ได้แก่ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย อาณาเขตครอบคลุมราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNRCO) องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Telecommunity) องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงศึกษาธิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท CISCO (ประเทศไทย)ในพิธีเปิดการประชุมฯ ได้มีการบรรยาย บทบาทของ กสทช. ในการนำ ICT และดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่ โครงการอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน ใช้ ICT สนับสนุนด้านการศึกษาในช่วง COVID-19 และสนับสนุนด้านการแพทย์เพื่อส่งเสริมนโยบายรัฐบาลที่จะให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub การกล่าวถึงความสำเร็จของการประชุมในปีที่ผ่านมา และแนะนำหัวข้อของการประชุมฯ ด้านทักษะทางดิจิทัลที่จะมีผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้ในช่วงระหว่างเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2564 ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ ความรู้พื้นฐานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพาต่างๆ แนวคิดด้านความปลอดภัยและระบบโครงข่าย เป็นต้น นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ยังได้เชิญ Influencer จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณปานระพี รพิพันธุ์ และ คุณหยาดพิรุณ ปู่หลุน มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบอาชีพด้วย ทั้งนี้ ในพิธีเปิดการประชุมฯ ครั้งนี้ จะมีนักเรียนและนักศึกษาจากต่างภูมิภาคต่างๆ เข้าร่วมโครงการผ่านระบบ virtual meeting ด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ