ธ.ไทยเครดิตฯ ลุยโควิด-19 ฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันทางการเงินให้พ่อค้าแม่ค้า

ธ.ไทยเครดิตฯ ลุยโควิด-19 ฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันทางการเงินให้พ่อค้าแม่ค้า หาตังค์ เก็บตังค์ ต่อยอดตังค์ ผ่าน “โครงการตังค์โต Know-how”

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ฮีโร่ที่อยู่เคียงข้างเหล่าพ่อค้าแม่ค้าในวันที่ยากลำบาก พร้อมฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันทางการเงิน เปิด “โครงการตังค์โต Know-how” หลักสูตรความรู้ทางการเงิน ที่จะช่วย หาตังค์ เก็บตังค์ ต่อยอดตังค์ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกอบการ และคุณภาพธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองมาตรฐานจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งจะมีการฝึกอบรมทั้งรูปแบบออนกราวนด์ และออนไลน์ หวังพ่อค้าแม่ค้าเข้าอบรม 50,000 รายทั่วประเทศ ภายในปี 2565 โดยผู้สำเร็จการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรอีกด้วย

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิตฯ เผยว่า “ธนาคารฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตอย่างมั่นคง จากผลสำรวจความรู้และทักษะทางการเงินล่าสุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านการเพิ่มรายได้ การออมเงิน และการลงทุน รวมถึงการบริหารจัดการหนี้ และการบริหารเงินสด ซึ่งสอดคล้องกับการอบรมเรื่องความรู้ทางการเงิน หนี่งในพันธกิจหลักของธนาคาร ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารได้พัฒนาหลักสูตรการเงินใหม่ให้เข้มข้น สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน และได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ภายใต้ชื่อ ตังค์โต Know-how ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยเชื่อมั่นว่าหากเรามีภูมิคุ้มกันด้านการเงินที่ดี แม้จะเจอวิกฤตเศรษฐกิจ หรือโรคระบาดในขณะนี้ เราก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ และสามารถเติบโตทางธุรกิจได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน อันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความแกร่งให้แก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ล่าสุดหลักสูตรตังค์โต Know-how ยังได้รับความไว้วางใจและการยอมรับจากสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้นำความรู้ทางการเงิน และการส่งเสริมการต่อยอดธุรกิจ ถ่ายทอดสู่ประชาชน ผ่านกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะทางการเงิน สำหรับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศอีกด้วย”

อนึ่งโครงการ “ตังค์โต Know-how” เป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดมาจากโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ที่จัดอบรมให้แก่พ่อค้าแม่ค้า มาแล้ว 4 ปี เพื่อลดปัญหาหนี้ครัวเรือนและรักษาระดับหนี้เสียไม่ให้เพิ่มขึ้น ที่ผ่านมา สามารถส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีวินัยในการชำระหนี้และสามารถสร้างเครดิตที่ดีได้มากกว่า 98% ของจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด ที่เข้าอบรมแล้วกว่า 30,000 ราย โดยเป็นการอบรมฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และจัดการอบรมแล้วกว่า 1,161 ครั้งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

อีกทั้งธนาคารฯ ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเงินให้เข้าถึงแหล่งชุมชน โดยต่อยอดจากการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่บางเขน-วัชรพล เป็นแห่งแรก และได้ขยายฐานศูนย์การเรียนรู้ สู่สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยทั้ง 263 สาขาในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านการเงินผ่านกิจกรรมและเครื่องมือ มัลติมีเดียที่ทันสมัย โดยเป็นการเรียนการสอนจากพนักงานธนาคาร ที่ผ่านการฝึกอบรมการเป็นวิทยากร


“ภายใต้ปรัชญา ทุกคนคือคนสำคัญ Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น ที่ธนาคารยึดมั่นมาโดยตลอด จึงเล็งเห็นคุณค่าของบุคคลตัวเล็กๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการรายย่อย ต่างก็มีส่วนช่วยขับเคลื่อนสังคม และเศรษฐกิจ เราจึงพร้อมอยู่เคียงข้าง และร่วมสนับสนุนในการเสริมศักยภาพผ่านองค์ความรู้ และผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆ ที่เข้าถึงง่าย และเป็นธรรม เพื่อให้ธุรกิจเติบโต มั่นคง ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ผู้บริหาร ย้ำ

สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามได้ที่ www.tcrbank.com, www.facebook.com/TangToknowhow หรือสอบถาม 02 697 5454

#ธนาคารไทยเครดิต #ใครไม่เห็นเราเห็น #ทุกคนคือคนสำคัญ #ตังค์โตKnowhow

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ