เซเว่นฯ สนับสนุนภารกิจ อสม. ร่วมดูแลสุขภาพคนไทยยามวิกฤตสู้ภัยโควิด

กว่า 40 ปีที่ “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน” หรือ “อสม.” เป็นฟันเฟืองสำคัญที่เรียกว่าผู้ปิดทองหลังพระในการดูแลสุขภาพคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนในชนบทห่างไกล จิตอาสาด้านสาธารณสุขกว่า 1 ล้านคนที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเหล่านี้ ไม่เพียงปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิ แต่ยังช่วยอำนวยความสะดวกแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ในฐานะภาคเอกชนที่ร่วมเคียงข้างสังคมไทยในทุกวิกฤตจึงได้ขับเคลื่อนโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” โอกาสนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจ อสม.ในจังหวัดต่างๆ นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ. ซีพี ออลล์ ได้เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ผ่านชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เพื่อกระจายสู่เจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายจำรัส คำรอด ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ที่ทำการสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ. ซีพี ออลล์ กล่าวว่า บริษัทสนับสนุนการสร้างคุณค่าต่อสังคม ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” และภายใต้ค่านิยม “3 ประโยชน์” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติมาเป็นอันดับแรก ตามด้วยชุมชน แล้วค่อยคิดถึงองค์กร เฉพาะช่วงการระบาดระลอกใหม่ภายใต้โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เซเว่น อีเลฟเว่น ได้สนับสนุนภารกิจของแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุขด้วยการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ น้ำดื่ม สิ่งของที่จำเป็นให้โรงพยาบาลไปแล้วกว่า 50 แห่ง

อีกทั้งยังร่วมมือผ่านมหาเถรสมาคมเข้าไปดูแลสุขภาพ สวัสดิภาพของภิกษุสามเณร ตลอดจนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และในครั้งนี้การได้เข้ามาร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ถือเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนในองค์กรที่ได้ส่งต่อความห่วงใยไปถึงคนไทยทั้งประเทศ ผ่านจิตอาสาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

“เซเว่น อีเลฟเว่น ขอขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพคนไทย และแบกภาระยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ เราซาบซึ้งถึงความเสียสละ ความอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการเติมแรงกาย ส่งแรงใจไปให้เจ้าหน้าที่ เพื่อได้มีกำลังใจในการเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์อันน่าชื่นชมนี้ต่อไป” นายยุทธศักดิ์กล่าว

ด้าน นายจำรัส คำรอด ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ระลอกแรกมา อสม.ถือเป็นด่านหน้าในการดูแลคนในท้องถิ่น ต้องยอมรับว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งใดๆ ที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่เรื่องโรคระบาด ยังต้องแก้ไขความเข้าใจผิดต่างๆ ที่มาจากข่าวลือข่าวปลอม งานอสม. เป็นงานที่ทำด้วยจิตอาสา ดังนั้นเมื่อมีกำลังใจ และการสนับสนุนเข้ามาก็จะช่วยเป็นพลังให้ทุกคนเดินหน้าดูแลชุมชนและสังคมให้กลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้งต่อไป

“งานของ อสม. มีตั้งแต่เข้าไปดูแลด้านสุขภาพ ให้คำแนะนำด้านโภชนาการแก่คนในพื้นที่ เพื่อแบ่งเบาภาระก่อนจะถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แม้ก่อนนี้จะผ่านไข้หวัดนก มาลาเรีย หรือซาร์สมาแล้ว แต่โควิด-19 หนักที่สุด อสม. เป็นงานจิตอาสา ทุกคนยังต้องทำงานเลี้ยงชีพ บางคนทำงานโรงงาน ทำสวน รับจ้างรายวันก็มี วันนี้พี่ๆ น้องๆ เหนื่อยมาก ยิ่งระยะแรกต้องซื้ออุปกรณ์กันเอง อย่างแมสก์ แอลกอฮอล์ หรือเครื่องวัดอุณหภูมิ ถึงวันนี้จะเริ่มมีการสนับสนุนมาบ้างแต่ของที่ใช้แล้วหมดไปเหล่านี้ไม่เคยพอ


โดยเฉพาะการระบาดยังไม่สิ้นสุด พอทราบว่าเซเว่น อีเลฟเว่นเข้ามาสนับสนุนการทำงานของอสม. ก็ได้กระจายข่าวให้ทราบกันว่า มีคนเห็นความสำคัญของงานที่เราทำ และพร้อมจะหนุนหลังเราอยู่ ตอนนี้ก็มีกำลังใจกันมากขึ้น จะได้ช่วยกันดูแลท้องที่ของแต่ละคนให้เข้มแข็ง ก็ต้องขอขอบคุณเซเว่น อีเลฟเว่นมากจริงๆ” นายจำรัส กล่าวเสริม

สำหรับครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่เซเว่น อีเลฟเว่นมอบให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จะถูกกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ อสม. ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ