ธพส. สร้างสวนเพื่อชุมชน พร้อมบูรณะศาลองค์ท้าวมหาพรหม ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตอกย้ำการเป็นเมืองต้นแบบสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารทรงกลมเป็นสวนเพื่อชุมชน ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนในเมืองภายใต้แนวคิด Healthy City

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธพส. มุ่งดำเนินธุรกิจโดยยึดแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นหลัก ซึ่งมีภารกิจคือการบริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ให้มีความทันสมัย ยกระดับมาตรฐานในการให้บริการควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ล่าสุด ธพส. ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารทรงกลม ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ บนพื้นที่ประมาณ 5.7 ไร่ ให้เป็นสวนเพื่อชุมชน นอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วยังเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของชุมชน ตามแนวคิด Healthy City และเพิ่มพื้นที่ใช้สอยที่หลากหลายเพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมและสันทนาการต่าง ๆ โดยบุคลากรและประชาชนทุกคนสามารถมาใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้นอกเหนือจากการมาติดต่อราชการ ทั้งในช่วงเวลาราชการ ช่วงเวลาหลังเลิกงาน และในช่วงวันหยุด อีกทั้ง ธพส. ยังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการด้วยการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และติดตั้งเสาไฟส่องสว่างให้เพียงพอทั่วพื้นที่ โดยคาดว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จในช่วงเดือนธันวาคม 2564

นอกจากนี้ ธพส. ยังได้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณศาลองค์ท้าวมหาพรหม ได้แก่ งานปรับปรุงเทวาลัย (ซุ้มพระพรหม) องค์ท้าวมหาพรหม ฐานองค์พระพิฆเนศ และฐานองค์พระแม่ธรณี ซึ่งปรับปรุงทั้งในส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กคานพื้น และงานสถาปัตยกรรมตามแบบเทวาลัยให้มีสัดส่วนที่ได้มาตรฐาน ใช้วัสดุปิดผิวเป็นหินอ่อนไวท์คาราร่า โดย ธพส. ได้รับอนุญาตจากพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครู พราหมณ์ ให้จำลองแบบเทวาลัยของเทวสถานสําหรับพระนครเพื่อประดิษฐาน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โดยคาดว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคม 2564ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวต่อว่า “เมื่อบูรณะศาลองค์ท้าวมหาพรหม รวมถึงงานปรับปรุงเทวาลัยพระพรหม ฐานองค์พระพิฆเนศ ฐานองค์พระแม่ธรณี และการปรับปรุงพื้นที่สวนเพื่อชุมชนแล้วเสร็จ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของย่านแจ้งวัฒนะที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างครบวงจร ท่ามกลางสวนสวยที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์และยังมีโอกาสได้สักการะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมใจของชาวศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ แจ้งวัฒนะ ได้อีกด้วย”


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ