คติธรรม ท้ายใบเสร็จ 7-Eleven นำพาชีวิตพ้นภัยโควิด-19

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 ทำให้การดำเนินชีวิตยากลำบาก มีแรงกดดันหลายอย่างถาโถมเข้ามา บางคนตกงาน บางรายสูญเสียคนในครอบครัวแบบกะทันหัน เป็นความท้าทายในการก้าวข้ามวิกฤตในครั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นภาคเอกชนที่มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ได้เล็งเห็นถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อจิตใจของคนไทย จึงได้หยิบยกเอาพุทธสุภาษิต คติธรรมต่าง ๆ มาไว้ท้ายใบเสร็จรับเงินในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับคนในสังคม เพราะเชื่อว่าหากมีข้อคิดดี ๆ อยู่ในมือ จะทำให้มีสติ มีกำลังใจ มีพลังกาย ไม่ใช้ชีวิตบนความประมาท ก็จะนำชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานพุทธปัญญาชมรม กล่าวว่า ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ผ่านมาหลายคนอาจจะเคยเห็นคติธรรม พุทธสุภาษิตที่พิมพ์อยู่ท้ายใบเสร็จรับเงิน ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สิ่งเหล่านี้เกิดจากนโยบายของบริษัทในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับสังคมไทยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ ตรงไหนที่พอจะสอดแทรกธรรมะให้สังคมไทยได้บริษัทดำเนินการต่อเนื่อง ยิ่งในห้วงเวลาที่ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก็เชื่อว่าข้อคิดธรรมะต่าง ๆ จะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้หลายคนนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 นี้ ซีพี ออลล์ ได้คัดเลือกคติธรรม พุทธสุภาษิตดี ๆ เพื่อเป็นกำลังใจ พร้อมข้อคิดในการดำเนินชีวิต จากพระเถรานุเถระ มาไว้ท้ายใบเสร็จ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ได้แก่

1. ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว (พุทธสุภาษิต)
2. อย่าอาลัยกับสิ่งที่ล่วงแล้ว อย่ากังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง (พระพุทธพจน์)
3. สิ่งล่วงแล้วแล้วไปอย่าใฝ่หา ที่ไม่มาก็อย่าพึงคะนึงหวัง (พุทธทาสภิกขุ)
4. ชีวิตที่ดีที่สุดคือ สงบ-เย็น และเป็นประโยชน์ (พุทธทาสภิกขุ)
5. อย่าชื่นใจกับคำชม อย่าโศกตรมกับคำตำหนิ (พระเทพปฏิภาณวาที วัดสุทัศนฯ)
6. ตาไม่บอดหูไม่หนวกก็บุญแล้ว จะเอาอะไรมากกับชีวิต (สมเด็จมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรฯ)
7. ไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องคุ้มกันได้ดีมากเท่ากับ “สติ” (พุทธทาสภิกขุ)
8. ชีวิตยังมีสิ่งดี ๆ หากเราเปิดใจพร้อมรับรู้ (พระไพศาล วิสาโล)

ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ลูกค้าได้ข้อคิดในดำเนินชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็งและมั่นคง

คติธรรม พุทธสุภาษิตที่พิมพ์อยู่ท้ายใบเสร็จรับเงิน ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมในการส่งเสริมพุทธศาสนา ซึ่งที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ได้ขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร พนักงานและคนในสังคมผ่านกิจกรรมหลากหลาย ที่ได้รับความสนใจมากอันหนึ่งคือโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องยาวนานมาถึง 25 ปี เพื่อ“ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ได้รับการตอบรับจากญาติโยมเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 ชีวิตทุกสัปดาห์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากทั่วประเทศมาบรรยายธรรม เพื่อให้พนักงานและประชาชนทั่วไปเข้าฟังธรรมบรรยาย ทำวัตร และสวดมนต์ ทำจิตใจให้ผ่องใสร่วมกัน เป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ปรับเปลี่ยนมาจัดในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้สนใจสามารถติดตามรับชมได้ทาง facebook fanpage CP ALL


นอกจากนี้ซีพี ออลล์ ยังมีโครงการหนังสือธรรมะดี ราคาถูก โดยนำข้อคิดธรรมะ คติธรรมจากการบรรยายธรรมในเวทีต่าง ๆ รวมถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตของฆารวาส นำมาตีพิมพ์จำหน่ายผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในราคาเพียง 29 บาท เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงธรรมะได้ง่าย ๆ และทั่วถึง โครงการนี้ก็ได้ดำเนินการต่อเนื่องมากกว่า 10 ปีเช่นเดียวกัน

อีกกิจกรรมที่สำคัญ คือ โครงการสอบธรรมศึกษา ซีพี ออลล์ เป็นบริษัทเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับฉันทานุมัติจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้จัดสนามสอบแผนก “ธรรมศึกษา” สังกัดสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร ให้เป็นสนามสอบ ตั้งแต่ปี 2544 เปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทและบุคคลภายนอกร่วมสอบนักธรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 20

ทั้งหมดคือบทพิสูจน์ให้เห็นว่า ธรรมะกับการดำเนินธุรกิจสามารถเดินควบคู่กันได้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ