กรุงไทยเสนอบัญชีเงินฝากประจำเลือกออมได้ตามใจ สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก

การฝากเงินเพื่อเป็นเงินออมไว้ใช้จ่ายในอนาคต การมีวินัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการฝากเงินผ่านบัญชี เงินฝากประจำ เพราะจะต้องนำฝากเข้าในจำนวนที่เท่า ๆ กันทุกเดือนจนครบกำหนดจึงจะมีสิทธิ์ถอนเงินและได้ดอกเบี้ยที่สูงได้ ที่สำคัญบัญชีเงินฝากประจำบางประเภทยังปลอดภาษีอีกด้วย 

บัญชีเงินฝากประจำคืออะไร?

บัญชีเงิน ฝากประจำ คือ เงินฝากที่มีระยะเวลาในการฝากที่ชัดเจน มีการกำหนดเงินขั้นต่ำในการฝาก เมื่อฝากแล้วจะต้องนำเงินเข้าฝากอย่างต่อเนื่องในปริมาณเท่า ๆ กันทุกเดือนตามที่โปรแกรมการฝากเงินกำหนดมา เช่น ฝากประจำ 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน, 24 เดือน และ 36 เดือน พร้อมกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน เมื่อฝากครบตามกำหนด ปิดบัญชีรับเงินก้อนโตได้ทันที เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา พนักงาน เจ้าของร้านค้าและกิจการ ที่ต้องการสร้างวินัยในการออมพร้อมรับผลตอบแทนดอกเบี้ยสูง 

เงินฝากประจำ แตกต่างจากเงินฝากออมทรัพย์อย่างไร?

เงินฝากออมทรัพย์จะไม่มีขั้นต่ำในการฝากเงิน ยกเว้นในกรณีที่เปิดบัญชีครั้งแรก โดยส่วนใหญ่จะมีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 500 บาท เป็นบัญชีเงินฝากโดยทั่วไป สามารถ ฝาก – ถอน ได้ตลอดเวลาทำการ หรือทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM หรือผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ อัตราดอกเบี้ยต่ำเปลี่ยนแปลงตามนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่เงินฝากประจำผู้ฝากจะรับรู้ถึงอัตราดอกเบี้ยก่อนเปิดบัญชีเสมอ เวลาฝากจะต้องนำฝากทุกเดือนด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนดไว้ หรือฝากเท่ากันกับครั้งแรกที่เปิดบัญชี เช่น เปิดบัญชี 1,000 บาท ทุก ๆ เดือนต้องนำเงินฝากด้วยจำนวนเงิน 1,000 บาททุกเดือนจนกว่าจะครบกำหนด 

เงินฝากประจำ สามารถถอนได้ก่อนกำหนด ซึ่งจะไม่ได้อัตราดอกเบี้ยที่ตกลงกันไว้ แต่จะได้อัตราดอกเบี้ยในส่วนของเงินฝากออมทรัพย์แทนและอาจโดนหักภาษีเอาไว้ด้วย  

แนะนำเงินฝากประจำจากธนาคารกรุงไทย 

เงิน ฝากประจำ จากธนาคารกรุงไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

  • เงินฝากประจำระยะสั้น 

เงินฝากประจำระยะสั้น จะมีระยะเวลาการฝากที่ไม่นานประกอบไปด้วยระยะเวลา 3 เดือน, 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งมีอัตราเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท เมื่อฝากครบตามกำหนดและไม่ผิดเงื่อนไขใด ๆ ที่ธนาคารกำหนด เจ้าของบัญชีจะได้รับเงินฝากคืนพร้อมดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากครั้งแรก

  • เงินฝากประจำระยะยาว

โดย บัญชีฝากประจำ ระยะยาวยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เงินฝากประจำปกติ กับ เงินฝากปลอดภาษี  ซึ่งจะมีระยะเวลาในการฝากเงินที่นานกว่าระยะสั้น และมีผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่า โดยหลัก ๆ จะประกอบไปด้วยระยะเวลา 24 เดือน 36 เดือน และสูงสุด 48 เดือน ในการฝากเงินสำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษีจะต้องฝากด้วยจำนวนเงินเท่ากันในทุก ๆ เดือน ตามจำนวนที่เปิดบัญชีครั้งแรก เช่น เปิดบัญชี 1,000 บาท ก็ต้องฝากด้วยจำนวนเงิน 1,000 บาท ทุก ๆ เดือน เป็นต้น เมื่อฝากครบตามกำหนดและไม่ผิดเงื่อนไขใด ๆ ที่ธนาคารกำหนด เจ้าของบัญชีจะได้รับฝากคืนพร้อมดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากครั้งแรก

ความแตกต่างระหว่างเงินฝากประจำระยะสั้นและระยะยาว

นอกจากระยะเวลาในการฝากประจำแล้ว อัตราดอกเบี้ยยังแตกต่างอีกด้วย โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะยาวของธนาคารกรุงไทยจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มกว่า ยิ่งฝากนานผลตอบแทนยิ่งสูง 

ยกตัวอย่าง ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำในแต่ละแผนการออม 

ข้อดีของ บัญชีเงินฝากประจำ

สำหรับข้อดีของการ ฝากประจำ คือผลตอบแทนด้านดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ เมื่อทำตามข้อกำหนดและไม่ผิดเงื่อนไข ได้เงินเป็นก้อน ในการฝากประจำระยะสั้นมีความคล่องตัวสูงกว่าการฝากระยะยาว แต่อัตราดอกเบี้ยจะต่ำกว่า ในขณะที่ เงินฝากปลอดภาษี เมื่อครบกำหนด ดอกเบี้ยจะไม่โดนหักภาษี ณ ที่จ่าย ด้วย

ข้อควรระวังของการฝากประจำ 

ก่อนที่จะเปิดบัญชีธนาคารแบบ บัญชีฝากประจำ ควรวางแผนการฝากให้ดีเสียก่อน เพราะอย่าลืมว่าการฝากประจำเป็นการฝากระยะยาว ดังนั้นเงินที่ฝากจะต้องไม่กระทบต่อค่าใช้จ่ายประจำเดือน  เพราะอาจส่งผลต่อการผิดนัดการฝากก็เป็นได้

– การถอนเงินก่อนกำหนด นอกจากจะไม่ได้อัตราดอกเบี้ยตามที่ต้องการแล้ว อาจต้องเสียภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่ายอีกด้วย

– ควรฝากเงินอย่างสม่ำเสมอ น้อยที่สุดควรฝากเงินขั้นต่ำเอาไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ด้านดอกเบี้ย ในขณะที่เงินฝากประจำปลอดภาษีควรจ่ายด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกเดือน เนื่องจากไม่มีขั้นต่ำในการรับฝาก

– ไม่ควรผิดนัดในการฝากเงิน

ผลกระทบ หากฝากไม่ครบกำหนด

สำหรับเจ้าของ บัญชีฝากประจำ หากทำผิดเงื่อนไขการฝากเงิน นอกจากจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดแล้วยังได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้

– ฝากประจำ 3 เดือน หากถอนก่อนกำหนด จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

– ฝากประจำ 6 เดือนและ 12 เดือน ฝากน้อยกว่า 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย แต่ถ้าฝากมากกว่า 3 เดือน แล้วถอนก่อนกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามที่ฝากจริง ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย

– ฝากประจำ 24 เดือน และ 36 เดือน ฝากน้อยกว่า 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย แต่ถ้าฝากมากกว่า 3 เดือน แล้วถอนก่อนกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามที่ฝากจริง ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย หากดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินจะถูกหักจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคารด้วย

การฝากประจำถือเป็นการออมเงินประเภทหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ปกติ แต่ผู้ฝากจะต้องมีวินัยในการฝากเป็นอย่างมาก เพราะหากลืมฝากหรือฝากล่าช้ากว่าที่ธนาคารกำหนด อาจส่งผลไม่ได้รับดอกเบี้ยตามที่ต้องการได้ วิธีการป้องกันคือการให้ธนาคารหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ โดยการหักเงินฝากอัตโนมัตินั้นควรทำหลังเงินเดือนเข้าไม่เกิน 5 วัน เพื่อเป็นการป้องกันนำเงินที่จะออมไปใช้ก่อน

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ Krungthai.com

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ