“เชฟรอน” ช่วยบุคลากรด่านหน้าสู้โควิด สนับสนุนน้ำมันฟรี 7 จังหวัด

เชฟรอนสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ลดภาระบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าในพื้นที่ 7 จังหวัด

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (เชฟรอนประเทศไทย) เผยถึงการผนึกกำลังในโครงการเชฟรอนเติมเต็มถังส่งพลังสู้โควิด กับบริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด และบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ด้วยการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19

ครอบคลุมตั้งแต่การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปรับการรักษาพยาบาล การบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน การบริการตรวจคัดกรองเชิงรุก การดําเนินการสอบสวนโรคในชุมชน การเคลื่อนย้าย รวมทั้งสิ้น 2,350,000 บาท ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล 21 แห่ง ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง ชุมพร สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี

นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า โครงการเชฟรอนเติมเต็มถังส่งพลังสู้โควิด เป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานสาธารณสุขในการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับภารกิจรับมือโควิด-19 เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยในโครงการนี้เชฟรอนประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนบัตรน้ำมันแก่หน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลจำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลท่าศาลา โรงพยาบาลขนอม โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลสิงหนคร และโรงพยาบาลหาดใหญ่ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

“นับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด-19 เมื่อปีที่ผ่านมา เชฟรอนประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้งบประมาณกว่า 26 ล้านบาท และยังคงเดินหน้าในการให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นพลังสนับสนุนให้คนไทยก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน”

นายสันติศักดิ์ ไทยพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด เปิดเผยว่า บริษัทร่วมสนับสนุนบัตรน้ำมัน CALTEX StarCard ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา มูลนิธิกุศลศรัทธา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข ใช้ในภารกิจรับ-ส่ง ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด และภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในหลายภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ ภายใต้โครงการคาลเท็กซ์ ห่วงใยคนไทย ร่วมใจต้านไวรัสโควิด-19 ที่จัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัทหวังว่าจะมีส่วนช่วยเหลือผู้ป่วยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งนี้ เราขอขอบคุณในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ และขอร่วมส่งกำลังใจไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อต่อสู้กับโรคโควิด-19”

นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ ‘เชฟรอนเติมเต็มถังส่งพลังสู้โควิด’ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ SPRC มีความภาคภูมิใจที่ได้ส่งต่อความห่วงใยผ่านการมอบบัตรน้ำมัน CALTEX StarCard เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของโรงพยาบาลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

สำหรับโครงการนี้ SPRC ได้สนับสนุนบัตรน้ำมัน ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดระยอง จำนวน 5 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง โรงพยาบาลบ้านฉาง โรงพยาบาลบ้านค่าย และโรงพยาบาลแกลง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 500,000 บาท

โดยตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยนั้น SPRC ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงหน่วยงานสาธารณสุขในเขตภาคตะวันออก ที่ปฏิบัติงานเป็นด่านหน้าให้มีความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 อาทิเช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ (Powered Air Purifying Respirators) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เจลแอลกอฮอล์ ล้างมืออนามัย น้ำดื่ม เป็นต้น โดยรวมแล้วกว่า 8.6 ล้านบาท และจะยังคงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง SPRC ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ