ซีอีโอ SPCG ขึ้นเวที World Economic Forum ชี้กุญแจสำคัญ 4 ข้อนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0

ซีอีโอ SPCG ขึ้นเวที World Economic Forum ชี้กุญแจสำคัญ 4 ข้อนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0

ซีอีโอ SPCG ขึ้นเวที World Economic Forum ชี้กุญแจสำคัญ 4 ข้อนำพาประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน

นางสาววันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจาก World Economic Forum ให้ขึ้นเวทีสัมมนา ในหัวข้อ “Identifying National Priorities” โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมเวทีสัมมนาด้วย ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

นางสาววันดี กล่าวชื่นชมถึงความแข็งแกร่งของประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาว่า Gross Domestic Product (GDP) ในปี 2016 อยู่ที่ประมาณ 407 Billion US Dollar เมื่อเทียบย้อนหลัง 10 ปี ในปี 2007 อยู่ที่ 263 Billion US Dollar ถือว่าประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตของ GDP เฉลี่ย 3-5 % ต่อปีมาอย่างต่อเนื่อง ส่วน มูลค่าตามราคาตลาด (Market capitalization) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเดือน พ.ย. 2560 อยู่ที่ 17 Trillion Thai Baht

ซีอีโอ SPCG ขึ้นเวที World Economic Forum ชี้กุญแจสำคัญ 4 ข้อนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0

ทั้งนี้ หากมอง ย้อนหลัง 10 ปี พบว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอัตราการเจริญเติบโตกว่า 400 % และมีการระดมทุนจากบริษัทจดทะเบียนใหม่ (Initial Public Offering หรือ IPO) ช่วงปี 2013-2016 ถึง 16,400 Million US Dollar เทียบกับ Singapore 9,723 Million US Dollar และ Philippines 2,818 Million US Dollar
สำหรับ ความต้องการใช้พลังงานในประเทศไทย ปี 2016 มีมากกว่า 30,000 MW เทียบกับปี 2017 มีเพียง 22,000 MW และมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตติดตั้งในปี 2036 ถึง 70,000 MW ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีความแข็งแกร่งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลสามารถตอบสนองความต้องการแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

นางสาววันดี กล่าวว่า การที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์ ควรจะมีการจัดลำดับความสำคัญ ในการเตรียมความพร้อม 4 ประการ คือ 1.ความมั่นคงในด้านการเมืองและนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศจะต้องมีความชัดเจน 2.ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศการลงทุนทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

3.ควรมีการกระจายพื้นที่การลงทุน โดยสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีการกระจายการลงทุน ทั่วประเทศ ไม่ใช่กระจุกตัวอยู่เฉพาะจังหวัดใหญ่ ๆ เพื่อสร้างเมืองใหม่ เพื่อกระจายความเจริญ สร้างรายได้ สร้างแรงงาน และ ควรส่งเสริมให้มีระบบ Information Technology เข้าถึงทุกพื้นที่ เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร และ 4.การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกำลังของประเทศในอนาคต โดยในปัจจุบันมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประมาณ 220,000 คนเป็นผู้หญิงมากกว่าถึง 2 ใน 3 อีกทั้งมีผู้จบการศึกษาในระดับช่างเทคนิค ในอัตราค่อนข้างต่ำมาก

“ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาทางด้านฝีมือแรงงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องพึ่งพิงแรงงานต่างด้าวเหมือนในปัจจุบัน สำหรับ ข้อเสนอ 4 ข้อสำคัญ รัฐบาลจะต้องกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนต่อไป เพื่อทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมทุกด้านในอนาคต” นางสาววันดีกล่าว


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ