“ซีพี โฟตอน” จับมือ “ปัญญาภิวัฒน์”  สนับสนุน “Work-Based Education”

ซีพี โฟตอน”  พร้อมสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ เชื่อการศึกษาและประสบการณ์เป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ที่ ผ่านมา บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด ผู้นำเข้า จำหน่ายและให้บริการรถเพื่อการพาณิชย์แบรนด์ ซีพี โฟตอน แต่เพียงผู้เดียว พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของสถาบันในการจัดทำโครงการความร่วมมือ “ทวิภาคี” สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงกับการทำงาน โดยนักศึกษาจะได้รับการเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงานจริงในองค์กร พร้อมกับการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงในตลาดรถเพื่อการพาณิชย์กับทางบริษัท และเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายซีพี โฟตอนโดยเฉพาะด้านช่างเทคนิค และการจัดการโลจิสติกส์ รวมถึงโครงการอื่น ๆ อีกหลากหลายโครงการ ที่จะยกระดับมาตรฐานในอุตสาหกรรมรถเพื่อการพาณิชย์เมืองไทย ให้อยู่ในระดับ “Best in Class” และมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ในลักษณะ “การเรียนรู้ ควบคู่กับการปฏิบัติงาน” หรือ “Work-based Education” ตามรูปแบบโครงการแนวทางการเรียนรู้จากปประสบการณ์จริงของสถาบันปัญญาภิวัฒน์ที่เน้นการศึกษาและวิจัยทางด้านธุรกิจค้าปลีก เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยที่ผ่านมาสถาบันได้ผลิตบัณฑิตใหม่เข้าทำงานในสถานประกอบการกลุ่ม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสถานประกอบการอื่น ๆ ทั้งในและนอกเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ทางบริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด มีความยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนคนรุ่นใหม่ แนวคิดใหม่ นวัตกรรมใหม่ และเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงการศึกษาของประเทศไทยให้พัฒนาสู่ระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

“ซีพี โฟตอน รถบรรทุกและรถบัสคุณภาพระดับ ‘Best in Class’ จาก…ซีพี ”


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ