บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร รับรองมาตรฐาน ISO

นายธานินทร์ พานิชชีวะ (คนที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน (คนที่ 1 จากขวา) และ นางสาวอโนมา อุฤทธิ์ (คนที่ 1 จากซ้าย) รองกรรมการสายงานปฎิบัติการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตร รับรองมาตรฐาน ISO ทางด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 จากนายมนตรี  ตั้งเติมสิริกุล (คนที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป CBE and SGS Academy บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)