บิทคับ กรุ๊ป เปิดบ้านต้อนรับ คณะจากสำนักพระราชวังแห่งราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมสนทนาแนวทางความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

บิทคับ กรุ๊ป เปิดบ้านต้อนรับ คณะจากสำนักพระราชวังแห่งราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมสนทนาแนวทางความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลในราชอาณาจักรภูฏาน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 คุณอธิชนัน พูลเกษ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ให้การต้อนรับ H.E. Dasho Dr. Sonam Kinga, Chairperson of the National Council of Bhutan และคณะจากสำนักพระราชวังแห่งราชอาณาจักรภูฏาน เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสำนักงานบริษัทในเครือบิทคับ พร้อมสนทนาแนวทางการการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยี และสินทรัพย์ดิจิทัลในราชอาณาจักรภูฏาน

คุณอธิชนัน พูลเกษ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เปิดเผยว่า “ขอขอบคุณ H.E. Dasho Dr. Sonam Kinga, Chairperson of the National Council of Bhutan และคณะจากสำนักพระราชวังแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมบิทคับ และให้โอกาสทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมทั้งโอกาสที่จะทำความร่วมมือในอนาคตกับภาครัฐของประเทศภูฏาน เนื่องจากในอนาคตโลกจะเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างแท้จริง ดังนั้นทุกคนจะต้องปรับตัวไปตามโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ในฐานะที่บิทคับและบริษัทในเครือเป็นกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเป้าหมายคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิทัลบนเทคโนโลยีบล็อกเชนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ เป็นสะพานเชื่อมโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างโลกเดิมกับโลกดิจิทัลเพื่อให้ผู้คนก้าวข้ามได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ ซึ่งไม่เพียงแต่คนในประเทศเท่านั้น เรามีความยินดีที่จะแบ่งปันความรู้และสร้างโอกาสให้กับทุกคน”

ภายหลังการหารือ Dasho Dr. Sonam Kinga กล่าวว่า “ตนขอขอบคุณทางบิทคับ ที่ให้โอกาสทางคณะได้เข้ามาเยี่ยมชมพร้อมทั้งให้ความรู้พื้นฐานในด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในการปรับตัวและเตรียมความพร้อมกับโลกดิจิทัลที่กำลังจะมาถึง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตทางบิทคับจะเป็นกำลังสำคัญในการเข้าไปช่วยให้ความรู้กับคนในอาณาจักรภูฏาน”


โดยในปัจจุบันทางภาครัฐของราชอาณาจักรภูฏาน ได้จัดตั้งโครงการ De-suung Skilling Program (DSP) ซึ่งเป็นการฝึกอบรมระยะสั้นในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณค่าของบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพลเมืองที่มีความกระตือรือร้นในการสร้างชาติ ด้วยจิตวิญญาณที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบต่อพลเมือง สังคม และประเทศชาติ เยาวชนเหล่านี้จะบริการในส่วนของการปฏิบัติการด้านภัยพิบัติต่างๆ การเข้าร่วมในกิจกรรมการกุศล และบริการทางสังคม ซึ่งการฝึกอบรมมีทั้งการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและทักษะภาคปฏิบัติโดยเน้นที่ภาคปฏิบัติมากกว่า ซึ่งทาง Bitkub อยู่ในระหว่างการหารือเพื่อที่จะเข้าไปพัฒนาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลกับทางคณะภูฏาน