แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า BDMS Total Knee Replacement เพราะทุกก้าวมีความหมาย โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล อยากให้ทุกชีวิตมี “ข้อ(เข่า)ดี” เพราะโรคข้อเข่าเสื่อมสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัย อาจเพราะการใช้งานข้อเข่าที่ไม่ถูกต้องหรือหนักเกินไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ด้วยแพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า “BDMS Total Knee Replacement” เพราะทุกก้าวมีความหมาย ราคา 250,000 บาท สำหรับคนไทย ที่มาพร้อมกับ ข้อเข่าเทียม 1 ชุด (ตามรุ่นที่กำหนด) อุปกรณ์ช่วยเดิน 1 ชิ้น รวมค่าแพทย์ผ่าตัดและแพทย์วิสัญญี ค่าห้องผ่าตัด ค่ากายภาพบำบัดระหว่างการรักษาที่รพ. ค่ายากลับบ้าน(ที่เกี่ยวกับการผ่าตัด) ค่าอาหาร (ตามกำหนด) และห้องพัก 4 คืน (รวมห้อง ICU 1 คืน) ฯลฯ พิเศษโปรโมชั่น Be Strong For Surgery ที่ช่วยให้ผู้ป่วยแข็งแรงมั่นใจพร้อมผ่าตัด ลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ฟื้นตัวได้ไว และกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น จะได้รับการตรวจประเมินความพร้อมเตรียมตัวก่อนผ่าตัด (medical clearance) การตรวจ COVID-19 ก่อนผ่าตัด สำหรับผู้ป่วยและญาติเฝ้าไข้ 1 ท่าน รวมค่าทำแผลหลังผ่าตัด 1 ครั้ง (ไม่รวมค่าแพทย์ผู้ป่วยนอก) บัตรของขวัญ มูลค่ารวม 5,000 บาท สำหรับรักษาที่รพ.ในครั้งถัดไป และอื่นๆ อีก 2 รายการ  สามารถซื้อแพ็กเกจนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2565  ใช้บริการผ่าตัดได้ถึง 31 สิงหาคม 2565 การผ่าตัดจะขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด สอบถามเพิ่มเติมหรือทำนัดล่วงหน้าก่อนพบแพทย์ได้ที่ ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า  รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล โทร. 02-755-7012 contact center โทร.1719