กทท. จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 71 ปี

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2565) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ครบรอบ 71 ปี พร้อมด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีพลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล ประธานกรรมการ กทท. นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ กทท. คณะกรรมการ กทท. คณะผู้บริหาร และพนักงาน กทท. ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งภายในงานมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้นำชุมชน และผู้เช่าพื้นที่ ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคเงินให้แก่วัดสะพาน เพื่อนำไปใช้สนับสนุนด้านอาหารและยารักษาโรคให้แก่ผู้ป่วยโควิด 19 ต่อไป

สำหรับการจัดพิธีฯ ในช่วงเช้า กทท. ได้จัดพิธีบูชาและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วย หลวงพ่อวัดไร่ขิง พระพุทธสมุทร-มงคลเขตต์ ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าแม่พุดซ้อน และศาลเจ้าพ่อพระประแดง เพื่อความเป็นสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรืองขององค์กร และเนื่องในโอกาสครบรอบ 71 ปี กทท.ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ให้แก่ วัดสะพาน สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย มัสยิดนูรุ้ลฮิดาย่าติ้ลอิสลาม (ท่าเรือคลองเตย) โรงเรียนปทุมคงคา ชมรมผู้สูงอายุการท่าเรือแห่งประเทศไทย และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจพนักงาน กทท. พร้อมมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานดีและมีความตั้งมั่นในความพากเพียรทุ่มเทจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ ด้วยการมอบรางวัลพนักงานดีเด่น จำนวน 4 คน รางวัลวิเชียรมณีฉาย จำนวน 3 คน และมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 35 ปี 25 ปี และ 15 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ณ อาคารสโมสร กทท.

โอกาสนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐานสากล ISO 22301 : 2019 โดยมีนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ กทท. รับมอบใบรับรองฯ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยในภาพรวม 4 พื้นที่ 5 ท่าเรือ ในกำกับดูแล และนายบัณฑิต สาครวิศวะ ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ รับใบรับรองฯ ในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพและหน่วยงานสนับสนุน การดำเนินการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามเป็นไปตามกรอบแนวทางมาตรฐานสากล และนโยบายภาครัฐในทุกระดับ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ขององค์กรในการมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก และสอดรับกับการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังกำหนด เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร