กรมการค้าภายใน จับมือ OR เร่งกระจายผลไม้ “มะม่วงแฟนซี และสับปะรดภูแล” เติมเต็มรอยยิ้มให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภค

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน ดำเนินการขับเคลื่อนตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 โดยเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กรมการค้าภายในได้เปิดตัวกิจกรรม “พาณิชย์ Fruit Festival 2022” ซึ่งเป็นการจัดงานรณรงค์บริโภคผลไม้ครั้งใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกระจายผลผลิตผลไม้คุณภาพออกสู่หลากหลายช่องทางไปยังผู้บริโภค ทั้งห้างค้าปลีก-ค้าส่ง รถเร่ผลไม้ รวมทั้งสถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงโดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนผู้บริโภคทั่วประเทศ

โดยในวันนี้ (20 พ.ค. 65) เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือภายใต้กิจกรรม“พาณิชย์ Fruit Festival 2022” ซึ่งกรมการค้าภายในได้ผนึกกำลังกับ OR หรือสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและสับปะรดภาคเหนือ โดยการเร่งเข้าไปรับซื้อและกระจายผลผลิตมะม่วงแฟนซี ประกอบไปด้วย พันธุ์จินหงส์ แดงจักรพรรดิ์ งาช้างแดง และ R2E2 จาก จ.ลำพูน และเชียงใหม่ 150 ตัน และสับปะรดภูแล จาก จ.เชียงราย อีก 150 ตัน ปริมาณรวมทั้งสิ้น 300 ตัน เพื่อนำมามอบเป็นของสมนาคุณให้แก่พี่น้องประชาชน เป็นจำนวน 300,000 ถุง โดยจะเริ่มแจกตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 22 พ.ค. 65 รวมระยะเวลา 3 วัน หรือจนกว่าของจะหมด กว่า 300 สาขา ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ)

นอกจากนี้ กรมฯ ได้ร่วมมือกับ OR เปิด “พื้นที่ปันสุข เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย” ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้เกษตรกรสามารถนำผลผลิตมาจำหน่าย และเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม โดยระยะเริ่มแรกจะเปิดจำหน่ายมะม่วงแฟนซี บรรจุตะกร้า 10 กก. ในราคาพิเศษ 200 บาท ภายในปั๊ม พีทีที สเตชั่น ในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 20 สาขา จำหน่ายระหว่างวันที่ 20 – 31 พ.ค. 65 รวมระยะเวลา 12 วัน เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายภายในประเทศได้เพิ่มขึ้นภายใต้สถานการณ์ผลผลิตผลไม้ ปี 65 ที่คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 5.36 ล้านตัน สูงกว่าช่วงปี 64 ที่ผ่านมา 4.81 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 64 (+11.43 %)

อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่า การเร่งดำเนินการในเชิงรุกตั้งแต่ต้นฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา โดยการเข้าไปรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้อย่างต่อเนื่องในราคานำตลาด และเตรียมตลาดรองรับผลผลิตในประเทศเป็นการล่วงหน้า ส่งผลให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลไม้ได้ในราคาดีขึ้น โดยในปี 2565 ราคามะม่วงเกือบทุกชนิด ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน ดังนี้

(1) น้ำดอกไม้ ราคาปัจจุบัน 25-50 บาท เพิ่มขึ้นจาก 20-25 บาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 67 (2) จินหงส์ปัจจุบัน 8-17 บาท เพิ่มขึ้นจาก 7-15 บาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 (3) มหาชนก ปัจจุบัน 15-20 บาท เพิ่มขึ้นจาก 7-18 บาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ตลอดจนประชาชนผู้บริโภคเองก็ได้ประโยชน์

จากการเข้าถึงสินค้าดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมอีกด้วย