GAMA GLOBAL อัดงบฯ 100 ล้าน ลุยโปรโมตประเทศโซนเอเชีย

GAMA GLOBAL อัดงบฯ 100 ล้านบาท ลุยโปรโมตประเทศโซนเอเชีย “ไทย-ฮ่องกง” ใช้เงินลงทุน 17 ล้านบาท

ทั้งนี้การเติบโตของสมาชิกในประเทศไทย ส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบโควิดทำให้คนตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมวางแผนการเงินอย่างถูกต้อง ซึ่งบริษัทประกันเองก็เห็นว่าการจะสร้างความมั่นคงตรงนี้ให้กับทุกคน สามารถทำได้จากการพัฒนาหรือสร้างผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินที่ถูกต้อง ดังนั้นหลายบริษัทประกันจึงสนับสนุน GAMA เพื่อให้ตัวแทนและผู้บริหารตัวแทนออกไปสร้างประโยชน์ที่ดี

“ปัจจุบันอเมริกายังเป็นประเทศที่มีสมาชิกมากที่สุด อันดับสองในกลุ่มเอเชีย เนื่องจากช่วง 1-3 ปีที่ผ่านมาชัดเจนมากว่าทุกคนในอุตสาหกรรมพร้อมจะดูแลลูกค้าเป็นแบบแผนการเงินโดยรวมในระยะยาว ในขณะที่ประเทศอื่นยังเน้นการขายโปรดักต์อยู่มาก ประกอบกับคนฝั่งเอเชียมีอายุขัยยาวกว่าคนอเมริกา มีวัฒนธรรมปลูกฝังให้ดูแลคนในครอบครัว เด็กสมัยใหม่เข้าใจและเห็นความจำเป็นในการวางแผนการเงินมากขึ้น” นางบอนนี่ ก๊อดแมน กล่าว

อัดงบฯ 100 ล้าน โปรโมตโซนเอเชีย

ทั้งนี้ในช่วงเดือน ต.ค. 64 บอร์ด GAMA GLOBAL หารือกันว่าอยากเพิ่มให้คนเกิดการรู้จัก GAMA มากขึ้น ดังนั้นจึงตัดสินใจจะใช้เงินลงทุนเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ โดยสัดส่วนเงินลงทุนกว่า 80% จะลงทุนโฟกัสในประเทศแถบเอเชีย

โดยในช่วง 18 เดือนต่อจากนี้ จะใช้เงินลงทุนในเอเชียรวมประมาณ 3 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 100 ล้านบาท โดยในประเทศไทยและฮ่องกง จะใช้เงินลงทุนโปรโมตราว 5 แสนเหรียญ หรือประมาณ 17 ล้านบาท

ปั้นสมาชิก 2,500 คน

นายมงคล ลุสัมฤทธิ์ นายกสมาคมผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (GAMA THAILAND) กล่าวว่า ปีนี้เรามีสมาชิก 1,705 คน เติบโต 44.74% จากปีที่แล้ว ที่มีสมาชิก 1,178 คน โดยมีผู้รับรางวัล GAMA award กว่า 1,449 คน เติบโต 200% จากปีที่แล้วมีสมาชิกรับรางวล 707 คน ตั้งเป้าสิ้นปี’66 คาดว่าจะมีสมาชิกผู้รับรางวัล 2,500 คน

อนึ่ง GAMA THAILAND ( General Agent & Manager Association ) คือสมาคมผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จัดตั้งโดยการสนับสนุนจากสมาคมตัวแทนประกันชีวิต (LUA) และ GAMA International

โดยมีวัตถุประสงค์ให้ GAMA THAILAND เป็นแหล่งนำเข้าความรู้ ประสบการณ์ และหลักสูตรบริหาร การขายระดับสูง เพื่อส่งเสริมให้ผู้จัดการ และผู้บริหารการขายในอุสาหกรรมประกันชีวิตและอุตสาหกรรมบริการด้านการเงินในประเทศไทย สามารถพัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียมเท่ากับนานาชาติ