ช.การช่าง มอบเงินสนับสนุนคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินสนับสนุน  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดตั้งศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล จำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข รองคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็ว ๆ นี้