“ทะลุ 10,000 เข็ม” กับโครงการ “BEM ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19”

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK) ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติภารกิจมอบวัคซีนป้องกัน COVID-19 สู่ประชาชน ครั้งที่ 5  เปิดให้บริการฉีดวัคซีน “Moderna” ฟรี เป็น จำนวน 3,000 เข็ม  กับโครงการ  “ BEM ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19  ณ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

โครงการ “BEM ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19”  เป็นโครงการสนับสนุนมาตรการของรัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน ให้บริการฉีดวัคซีน ฟรี! แก่ประชาชนทั่วไป โดยดำเนินโครงการต่อเนื่องมาแล้วจำนวน 5 ครั้ง สามารถมอบวัคซีนให้กับประชาชนมาแล้วกว่า 10,000 เข็ม  BEM ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ซึ่งสามารถลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของอาการ และลดการเสียชีวิตได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน สนองรับนโยบายเปิดเมืองปลอดภัยให้มีความยั่งยืน สอดรับกับ 4 มาตรการสำคัญ ได้แก่ 1.ฉีดวัคซีนตามเป้าหมาย 2.ป้องกันตนเองขั้นสูงสุด (Universal Prevention)  3.ตรวจ ATK  และ 4.การดำเนินการตาม COVID Free Setting BEM ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการฉีดวัคซีนที่ผ่านมา