พาณิชย์-DITP เดินหน้าติดอาวุธทางความรู้ด้านการค้าออนไลน์ยุคใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการภาคอีสาน

ผ่านโครงการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 5” เพื่อยกระดับธุรกิจแดนอีสานไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก

กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือสถาบัน NEA ดำเนินการตามนโยบายของ ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและการให้ความสำคัญกับการทำการค้าออนไลน์ จัดโครงการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 5” (ภาคอีสาน) เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการไทย ในการให้ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศและการค้าออนไลน์ยุคใหม่อย่างครบวงจร โดยจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบการสัมมนาเชิงบรรยายควบคู่กับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ลงมือทำจริง และได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด

“โครงการครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 5” (ภาคอีสาน) เป็นการจัดอบรมครั้งที่ 3 โดยในครั้งนี้ สถาบัน NEA ได้มุ่งเน้นให้ความรู้ทักษะด้านการค้าให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอีสาน ประกอบด้วยหลักสูตรสุดเข้มข้นและอัดแน่นด้วยสาระความรู้จากกูรูผู้เชี่ยวชาญ ด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยดึงเอาจุดเด่นของพื้นที่และยุทธศาสตร์ของภาคอีสานมาเป็นจุดแข็งสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ ผ่าน 4 มิติหลักด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ การทำการตลาดออนไลน์ แพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ การชำระเงินออนไลน์ และการขนส่งสินค้า ครบจบในที่เดียว อีกทั้งยังเสริมความรู้เรื่องโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio – Economy เศรษฐกิจชีวภาพ – Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน – Green Economy เศรษฐกิจสีเขียว) และ Soft power ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่ใช้ในการขับเคลื่อนอย่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากแรงผลักดัน 3 ส่วนคือ วัฒนธรรม การศึกษา และนโยบายต่างประเทศที่จะโน้มน้าวให้เกิดความพึงพอใจนำที่ไปสู่การลงทุนที่สำคัญและจะเป็นแรงผลักดันสำคัญของประเทศไทยสู่เวทีการค้าโลก ทั้งนี้โครงการฯ ได้จัดขึ้นในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาโดยเป็นการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ (Webinar)

สำหรับหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 5” ในปี 2565 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้จัดการอบรมขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง โดยการจัดอบรมครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้ายของรุ่นที่ 5) จะจัดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยเฉพาะ ในเดือนกรกฎาคมนี้ !

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 083-097-9190 หรือ info.cloud9world[email protected] และสามารถติดตามงานสัมมนาอบรมต่างๆ ของ NEA ได้ที่ https://nea.ditp.go.th/ หรือ https://www.facebook.com/nea.ditp/