เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุน กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมปลูกป่านิเวศในเมือง–เก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุน กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมปลูกป่านิเวศในเมือง – เก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยารณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุน กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวัน สิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ภายใต้แนวคิด #OnlyOneEarth ปกป้องโลกในวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของเรา เพราะโลกมีเพียงใบเดียว เพื่อจุดประกายและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมปลูกป่านิเวศในเมือง ณ สวน 9 เนินเดินตามรอยพ่อ และกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาและปลูกต้นไม้ ณ  บริเวณลานใต้สะพานพระราม 8

คุณณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้อำนวนการใหญ่การตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะที่เป็น GREEN RETAIL แห่งแรกของประเทศไทย ตอกย้ำภาพความเป็นห้างสรรพสินค้ารักษ์โลกและเป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ UNEP พร้อมสนับสนุนและผลักดันให้กรุงเทพมหานครพัฒนาเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ Low Carbon City ผ่านกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ “วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565” วันที่ 5 มิถุนายน 2565 UNEP กำหนดการรณรงค์ภายใต้หัวข้อเรื่อง #OnlyOneEarth ปกป้องโลกในวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของเรา เพราะโลกมีเพียงใบเดียว โดย เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 (World Environment Day 2022) ผ่าน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปลูกป่านิเวศในเมือง สวน 9 เนินเดินตามรอยพ่อ เขตบางบอน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นแหล่งกำเนิดความหลากหลายทางธรรมชาติสร้างระบบนิเวศที่สมดุลให้แก่พื้นที่

โดยร่วมสนับสนุนต้นไม้ประจำวันเกิด และเสื้อวันสิ่งแวดล้อมโลก และกิจกรรม “รวมพลเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาและปลูกต้นไม้” นำโดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณลานใต้สะพานพระราม 8 และสวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด โดย 17 สำนักงานเขต ที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรมเจ้าท่า ชมรมนิยมพาย หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันเก็บขยะและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งรณรงค์ไม่ทิ้งขยะและไขมันลงในแม่น้ำและคูคลอง และปลูกต้นไม้ภายในสวนหลวงพระราม 8 เพื่อให้เจริญเติบโตให้ร่มเงา อีกทั้งช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างออกซิเจน  นอกจากนี้ 50 สำนักงานเขต ยังได้จัดกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อาทิ การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การจัดเก็บขยะในแม่น้ำคูคลอง การรณรงค์ลดใช้พลังงาน และลดมลพิษทางอากาศ เพื่อร่วมเป็นแรงผลักดันในโครงการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้อีกด้วย

นอกจากนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังคงสานต่อเจตนารมณ์การเป็นห้างสรรพสินค้าสีเขียว เดินหน้าโครงการ “THE MALL GROUP GO GREEN : GREEN EVERYDAY” รณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติกแบบใช้
ครั้งเดียวทิ้ง
เพื่อลดปริมาณขยะในประเทศไทย สร้างความยั่งยืนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นของขวัญล้ำค่าแก่ลูกหลานของเราในอนาคต