“โพสิทีฟ” จับมือ “มหาวิทยาลัยศรีปทุม” เปิดหลักสูตร การตลาดดิจิทัล ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่

บริษัท เคบีเอ็ม กู๊ดวิล จำกัด (แบรนด์โพสิทีฟ) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดตัวหลักสูตร
“SPU Positif Digital Marketing Mastery” มุ่งสร้างนักการตลาดดิจิทัลรุ่นใหม่ ยกระดับการเรียนรู้แบบบูรณาการ เจาะลึกครบทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภายใต้แนวคิด “รู้จริง ทำได้ ขายเป็น”  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปต่อยอดทำธุรกิจของตนเองได้ในอนาคต

คุณมารชัย กองบุญมา ประธาน บริษัท เคบีเอ็ม กู๊ดวิล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบรนด์ “โพสิทีฟ” กล่าวว่า “ปัจจุบันการทำธุรกิจในตลาดออนไลน์มีการแข่งขันสูงมาก ประกอบกับ ช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การจำหน่ายสินค้าในโลกออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด มีช่องทางการตลาดใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะการตลาดบนโซเชียลมีเดีย (Social Media Marketing) หรือ SMM  ไม่ว่าจะเป็น Line official, Facebook,  Youtube, TikTok และ MarketPlace ต่างๆ  โดยคาดการณ์ว่าโซเชียลคอมเมิร์ซ (Social Commerce) จะเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตสูงภายในปี 2025  เทียบเคียงการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ (มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 18% ในปี 2020) นอกจากนี้ 81% ของนักช้อป ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อค้นหาแบรนด์และศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และธุรกิจจำนวนมากยังพบว่าการให้ผู้ใช้ (นักช้อป) ได้ชําระเงินภายในแอพพลิเคชันเดียวกัน แบรนด์ต่าง ๆ จึงพยายามตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ทางแบรนด์ก็มีเป้าหมายในการทำการตลาด ไม่ใช่เพียงยอดขายแต่เป็นการส่งต่อสินค้าคุณภาพดี ในราคาที่เหมาะสม ให้คนไทยได้ใช้กว่ามองเป็นยอดขาย แต่มองถึงคุณค่าของสินค้าที่ดีที่ส่งผลดีต่อผู้บริโภคด้วย

“โพสิทีฟ”  มุ่งสร้างสรรค์สิ่งดีเพื่อตอบแทนสังคมเสมอมา และด้วยประสบการณ์กว่า 8 ปีในการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์สกินแคร์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น  จึงอยากผลักดันการศึกษาด้านดิจิทัล มาเก็ตติ้ง โดยได้ร่วมมือมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่  เปิดตัวโครงการ “SPU Positif Digital Marketing Mastery” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 ระดับปริญญาตรี ในคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการการศึกษาไทย ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าถึงประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ด้วยการปฏิบัติจริง

เราเชื่อมั่นว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ได้เข้าร่วมในโครงการนี้ จะได้รับความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในการขายผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย จากการส่งเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติจริง โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ “โฟสิทีฟ” ในการทำการตลาด ทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสกินแคร์ ที่สอดคล้องกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเงินทุนในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษา ตลอดจนการมอบรางวัลให้ผู้ชนะการแข่งขันที่สามารถสร้างรายได้จากการตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปต่อยอดทำธุรกิจของตนเองต่อไปในอนาคต

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า “ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งสร้างให้ผู้เรียนทุกคนเติบโตเป็นมืออาชีพ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในห้องเรียนหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ ที่นอกจากความรู้เชิงทฤษฎีในห้องแล้ว เรายังร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่องานด้านธุรกิจ สร้างสรรค์ไอเดีย รวมถึงสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในโครงการต่างๆ ด้านธุรกิจ เพื่อสั่งสมประสบการณ์กับหน่วยงานภายนอก ตามคอนเซ็ปส์ “การเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” 

“การร่วมมือกับบริษัทมืออาชีพอย่าง “โพสิทีฟ” จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน และได้รับโอกาสเรียนรู้ในการขายและการทำตลาดในสถานการณ์จริง เริ่มตั้งแต่ การวางแผนการตลาด การสร้างสรรค์คอนเทนต์ การเลือกเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล  เทคนิคการขาย จนถึงการประเมินผล”

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า “สำหรับโครงการ SPU Positif Digital Marketing Mastery เป็นหนึ่งในรายวิชาของคณะบริหารธุรกิจ MKT468 Content Marketing) นั้น มีนักศึกษารุ่นแรกประมาณ 70 คน ซึ่งเดิมทีที่เราสอนนักศึกษา เน้นประสบการณ์จริง โดยทางโพสิทีฟเองก็ได้เอาโปรเจกต์ที่ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ Business Model ใหม่ และเอาโจกย์จริงมาสอน ซึ่งนอกจากทฤษฎีด้านการตลาดดิจิทัลที่เข้มข้นแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนในการลงมือทางการตลาดดิจิทัลจริงกับสินค้า และทีมงานบริษัท เคบีเอ็ม กู๊ดวิล จำกัด ภายใต้แบรนด์ Positif (โพสิทีฟ) อีกด้วย และเพื่อสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจให้กับนักศึกษา จึงได้มีการจัดการแข่งขันระหว่างทีมนักศึกษา เพื่อสร้างบรรยากาศให้เหมือนการทำธุรกิจจริง ที่ต้องมีคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในการเรียนเราไม่ได้เน้นยอดขายเป็นหลัก แต่เน้นลงมือการทำจริงเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ และมุ่งมั่นในการขายให้ประสบผลสำเร็จ โดยมีรางวัลมอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 5 รางวัล ดังนี้ 1.ทีมที่มียอดขายรวมทุกผลิตภัณฑ์สูงสุด  2.ทีมที่มียอดขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูงสุด  3.ทีมที่มียอดขายผลิตภัณฑ์สกินแคร์สูงสุด 4.ทีมที่ทำสื่อโฆษณาวิดีโอยอดเยี่ยม  และ 5.ทีมที่ทำสื่อโฆษณาภาพนิ่งยอดเยี่ยม

นอกจากรางวัลต่างๆ  และรายได้จากการขายจริงแล้ว นี่เป็นจุดเริ่มต้นการสร้างธุรกิจรุ่นใหม่ที่มี Mindset  ในการทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณต่อผู้บริโภค นำเสนอและส่งต่อสินค้าที่มีคุณภาพสู่สังคมเป็นหัวใจส่วนสำคัญในการทำการตลาดที่ยั่งยืนเหมือนกับแนวคิวหลักของ แบรนด์ โพสิทีฟ เราคิดว่าการร่วมกันสร้างระบบ Business Ecosystem  ในการทำธุรกิจสำหรับยุคปัจจุบัน และหลังจากจบหลักโครงการนี้นักศึกษาก็สามารถนำไปต่อยอดชีวิตการทำงาน เพื่อการมีรายได้อย่างยั่งยืน และมีอาชีพที่มั่นคงในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ โครงการ “SPU Positif Digital Marketing Mastery” รุ่นที่ 1 จะเป็นโครงการนำร่อง สำหรับนักศึกษารุ่นต่อๆ ไป  ซึ่งในอนาคตจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะอื่น ๆ หรือสาขาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม ที่สนใจด้านการตลาดออนไลน์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ในลำดับต่อ ๆ ไป

ติดตามข่าวสาร และรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ SPU Positif Digital Marketing Mastery ได้ที่เว็บไซต์  https://www.positifthailand.com  Line ID @POSITIF หรือเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  https://www.spu.ac.th/fac/business  โทร . 0 2579 1111​ ต่อ 2354, 2360