คาโอฯ จับมือ DKSH เสริมทัพ ส่งสินค้าอุปโภคคุณภาพดี เจาะตลาดกัมพูชา

นายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ Mr. Bishan Gautam รองประธานฝ่ายบริหาร หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศกัมพูชา) จำกัด (ขวา) ให้เป็นผู้กระจายสินค้าในครัวเรือนและของใช้ส่วนตัว ประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยและความงามของคาโอฯ ได้แก่ แบรนด์แอทแทค มาจิคลีน ไฮเตอร์
บิโอเร ลอรีเอะ และเมอร์รี่ส์ สู่ประเทศกัมพูชา เมื่อเร็วๆ นี้

ภายใต้ความร่วมมือนี้  DKSH ประเทศกัมพูชา จะเป็นผู้จัดจำหน่าย การขนส่ง ตลอดจนบริหารการตลาด และการขาย ให้แก่คาโอฯ ประเทศไทย ด้วยศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ DKSH ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดธุรกิจภายใต้เครือข่ายการขนส่งที่กว้างขวาง กอปรกับทีมขายที่มีประสบการณ์ของ DKSH จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตให้กับคาโอฯ ในตลาดประเทศกัมพูชาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ภาพประกอบเพิ่มเติม

(จากซ้าย Mr.Bishan Gautam, รองประธานฝ่ายบริหาร หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัท DKSH (ประเทศกัมพูชา) จำกัด และนายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด)