รับสมัครงาน บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน) บริษัท ข่าวสด จำกัด (เครือมติชน)

บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)

เลขานุการ

 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีความสามารถในการใช้ MS Office ได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความกระตือรือร้น คล่องตัวสูง

ผู้สื่อข่าว ( มติชน / ประชาชาติธุรกิจ )

 • วุฒิปริญญาตรี
 • รักการเขียนข่าว ติดตามกระแสโลกทันเหตุการณ์
 • คิด/วิเคราะห์มุมมองข่าวเศรษฐกิจ/การเมืองได้
 • ทำได้ทั้งออนไลน์และสิ่งพิมพ์
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Producer

 • ควบคุมดูแลการผลิตงานด้าน Video Production (Pre Pro Post)
 • ใช้โปรแกรม PS , AE , AI และ โปรแกรมต่างๆ ของ Adobe ได้อย่างเชี่ยวชาญ
 • จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนองาน
 • ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ

Creative Content

 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีทักษะการใช้ภาษาได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ติดตามข่าวสารต่างๆ ชื่นชอบการอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆ
 • สามารถเขียนคอนเทนต์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ เป็นต้น
 • มีทักษะในการทำข่าว การสัมภาษณ์
 • มีความรับผิดชอบสูง อดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี ทำงานเป็นทีมได้

พนักงานขาย (Account Executive)

 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง/การนำเสนอการขาย
 • มีใจรักในงานขาย / บุคลิกภาพดี / มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

Ad Network Support • วุฒิปริญญาตรี
 • มีความรู้และประสบการณ์ในส่วนของ Google Ad manager และ Facebook มาก่อน
 • ประสานงานกับ Ad Network เจ้าใหม่ วางแผน ตั้งค่า ตรวจสอบ เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดรายได้
 • เข้าใจ Digital Marketing และชอบที่จะเรียนรู้ Update Technology ใหม่อยู่ตลอดเวลา
 • รายงานรายได้ประจำเดือน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ช่างหลังพิมพ์ / ผู้ช่วยช่าง

 • วุฒิ ม.3
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรและงานพิมพ์
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ข่าวสด จำกัด

เจ้าหน้าที่กราฟิก

 • วุฒิปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, illustrator ได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มุ่งมั่น มีไฟในการทำงาน 
 • ทำงานภายใต้แรงกดดัน และยืดหยุ่นเวลาในการทำงานสูง

บริษัท งานดี จำกัด (เครือมติชน)

รองผู้จัดการแผนกขายออนไลน์ (Deputy Manager of Online Sales Department) 1 ตำแหน่ง  

 • วุฒิปริญญาตรี 
 • มีความสามารถด้านการใช้โปรแกรมช่องทางในการขายออนไลน์ (เว็บไซต์ / e-commerce / โซเชียลมีเดีย เป็นต้น) 
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล(Data) เพื่อนำไปสู่กลยุทธ์การขายออนไลน์
 • มีประสบการณ์การทำงานขายผ่านช่องทางออนไลน์ มีความรู้ด้านหนังสือและรักการอ่าน
 • มีทักษะในการสื่อสารการขายและการนำเสนอที่ดี

รายละเอียดงาน

 • วางแผนและผลักดันการขายให้ถึงเป้าหมายที่ได้รับ
 • รับผิดชอบงานขายในช่องทางออนไลน์ แอพพลิเคชั่น e-commerce และคาดการณ์รายได้ในแต่ละช่องทางได้อย่างแม่นยำ 
 • เสนอแผนการขายให้สอดคล้องกับเป้าหมาย จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ และเพิ่มยอดขายตามแผนงาน 
 • วิเคราะห์ข้อมูลระบบเพื่อกำหนดแนวทางการขายอย่างแม่นยำ

รองผู้จัดการแผนกขายหน้าร้าน (Deputy Manager of the Bookstore Department) 1 ตำแหน่ง  

 • วุฒิปริญญาตรี
 • สามารถวางแผนการขายและบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
 • มีทักษะในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาหนังสือ และธุรกิจร้านหนังสือ
 • มีทักษะในการประสานงานและเจรจาต่อรอง
 • มีประสบการณ์การทำงานขายหนังสือ มีความรู้ด้านหนังสือและรักการอ่าน

รายละเอียดงาน

 • วางแผนและผลักดันการขายให้ถึงเป้าหมายที่ได้รับ
 • รับผิดชอบงานขายหนังสือของสำนักพิมพ์สู่หน้าร้าน เช่น ร้านมติชนบุ๊คคลับ ร้านเชนหนังสือ  ร้านหนังสือรายย่อย
 • เสนอแผนการขายให้สอดคล้องกับเป้าหมาย จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายกับร้านค้าพันธมิตร และเพิ่มยอดขายตามแผนงาน 
 • เจรจาต่อรองด้านธุรกิจกับหน้าร้านหนังสือต่างๆ 
 • อ่านและพรีเซนต์หนังสือให้กับกลุ่มเป้าหมายหน้าร้านได้อย่างแม่นยำ

สนใจร่วมงานกับเรา ส่ง Resume ของท่านมาได้ที่  E-Mail : [email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร.02-589-0020 ต่อ 1722,1723 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. 


ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ