เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
หน้าแรก สุขภาพดีกับรามาฯ

สุขภาพดีกับรามาฯ

โรคความดันโลหิตสูง เลี่ยงปัจจัยเสี่ยง ทำตามง่ายนิดเดียว

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามาฯ ผู้เขียน : อ.พญ.ณัฏฐากร พงศ์เศรษฐ์กุล ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด...

ดื่มน้ำอย่างไรให้ดีต่อร่างกาย ?

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามาฯ ผู้เขียน : ผศ.นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล...

รอยช้ำ สัญญาณบอกโรค

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามาฯ ผู้เขียน : ผศ.พญ.กชวรรณ บุญญวัฒน์ สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิท...

โรคเกลียดตัวเอง Self-hatred

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามาฯ ผู้เขียน : ผศ.นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด...

ภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเบาหวาน

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามาฯ ผู้เขียน : ผศ.นพ.สิระ กอไพศาล สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราม...

ไข้เลือดออก ภัยร้ายใกล้ตัว

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามาฯ ผู้เขียน : อ.พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบ...

โรคเครียดลงกระเพาะ หยุดเครียด หยุดเสี่ยง !

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามาฯ ผู้เขียน : อ.พญ.ลลิสา แซ่เอี้ยะ ภาควิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อาการเค...

โรคจิตหลงผิด

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามาฯ ผู้เขียน : รศ.พญ.ดาวชมพู นาคะวิโร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล หลายคนมักมีค...

ข้อควรรู้ก่อนบริจาคเลือด อะไรควรทำ อะไรควรงด

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามาฯ โดย : หน่วยคลังเลือด ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ชวนมาดูกันว่าก่อนบริจาคเลือดข้อควรร...
บริจาคเลือด

บริจาคเลือด ช่วยชีวิต

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามาฯ หน่วยคลังเลือด ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล การบริจาคเลือดเป็นเรื่องที่ดี เพราะช่วยคนป่...

โรคใหลตาย ภัยอันตรายที่ไม่รู้ตัว

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามา ผู้เขียน : รศ.พญ.สิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาว...
นอนหลับ

การนอนหลับ กลไกสำคัญพัฒนาสมอง

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามาฯ ผู้เขียน : รศ. พญ.ลัลลิยา ธรรมประทานกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

ข่าวเด่นวันนี้