หน้าแรก สุขภาพดีกับรามาฯ

สุขภาพดีกับรามาฯ

นอนหลับอย่างไรถึงจะดี แบบที่เรียกว่า “หลับมีคุณภาพ”

สุขภาพดีกับรามาฯ แพทย์หญิงอรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ เกณฑ์ทางการแพทย์ล่าสุดระบุให้นอนหลับอย่างน้อยวันละ 7 ชั่วโมง แต่ในความเป็นจริง คนส่วนใหญ่มั...

FACE COVID เทคนิคจิตบำบัดดูแลใจให้ผ่านมรสุมโควิด

สุขภาพดีกับรามาฯ อ.นพ.กานต์ จำรูญโรจน์ สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าใครที่ต้องกักตัว หรือต้องเดินทาง การอยู่...
ฉีดวัคซีนโควิด

วัคซีนป้องกันโควิด-19 มีกี่ชนิด แต่ละชนิดต่างกันอย่างไร

สุขภาพดีกับรามาฯ อ.พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด   วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่พัฒนากันขึ้นมานั้นมีหลากหลายชนิด บางชนิดเป็นองค์ความรู้เก่าที...

วัคซีนโควิด-19 ทดลองอย่างไรบ้างก่อนจะนำมาฉีดจริง

สุขภาพดีกับรามาฯ อ.พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือวัคซีนป้องกันโควิด-19 นั้น คาดว่...

นอนดี…ชีวิตดี นอนไม่ดี…จะมีโรค

สุขภาพดีกับรามาฯ อ.พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล โรคหัวใจวาย โรคซึมเศร้า โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคต่าง ๆ เหล่านี้เป็นโรคที่อาจคาดไม่ถึงว่...

‘เอไอเอ’ ปรับเกมธุรกิจ ปั้น New S-curve รุกบริหารการลงทุน

สัมภาษ์ “เอไอเอ” เป็นบริษัทประกันชีวิตข้ามชาติค่ายยักษ์ที่ดำเนินธุรกิจในไทยมานานกว่า 83 ปี โดยที่ผ่านมาครองส่วนแบ่งทางการตลาด (มาร์เก็ตแชร์...

เรื่องควรรู้ เมื่อผู้ป่วยมะเร็งต้องเข้าโรงพยาบาลในสถานการณ์โควิด

สุขภาพดีกับรามาฯ อ.นพ.ประวัฒน์ จันทฤทธิ์ สืบเนื่องจากบทความฉบับที่แล้วที่ให้ข้อมูลว่า หากผู้ป่วยมะเร็งต้องมารับการรักษาในโรงพยาบาล จะสามารถ...

คำถาม-คำตอบ โควิด-19 กับผู้ป่วยมะเร็ง

สุขภาพดีกับรามาฯ อ.นพ.ประวัฒน์ จันทฤทธิ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ SARS-CoV-2 หากเป็นผู้ป...

อาการ การป้องกัน และการรักษา โรค COVID-19 ในเด็ก

สุขภาพดีกับรามาฯ : ผศ.ดร.นพ.นพพร อภิวัฒนากุล ปัจจุบันเกิดการระบาดของโรค COVID-19 ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ในประเทศไ...

อยากนอนหลับดีมีคุณภาพ ต้องทำอย่างไร

สุขภาพดีกับรามาฯ ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ หากอยากมีวงจรการนอนหลับมีคุณภาพสม่ำเสมอ ต้องทำอย่างไร ในทางการแพทย์ใช้เกณฑ์ของ The American Acad...

การวินิจฉัยและรักษา ภาวะหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก

สุขภาพดีกับรามาฯ พญ.อัญชนา ทองแย้ม จากผลการวิจัยทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศพบว่า การซักประวัติและการตรวจร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถว...

เด็กนอนกรน ไม่ใช่เรื่องเล็ก อาจนำไปสู่ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

สุขภาพดีกับรามาฯ พญ.อัญชนา ทองแย้ม นอนกรนเป็นปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก ในต่างประเทศพบความชุกของการนอนกรนเป็นประจำร้อยละ 2.4-17.1 และความชุกของภา...

ข่าวเด่นวันนี้