หน้าแรก สุขภาพดีกับรามาฯ

สุขภาพดีกับรามาฯ

สุนัข

โรคติดเชื้อ จากสัตว์เลี้ยงที่พบบ่อย

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามา ผู้เขียน : รศ.ดร.นพ.นพพร อภิวัฒนากุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ...
เบาหวาน

7 แนวทาง ไกลเบาหวาน

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามา ผู้เขียน : อ.นพ.สิระ กอไพศาล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สาเหตุหนึ่งที...
ค้างคาว

มาทำความรู้จัก ไวรัสมาร์เบิร์ก

สุขภาพดีกับรามาฯ อ.พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด ไวรัสมาร์เบิร์กคืออะไร ไวรัสมาร์เบิร์ก (Marburg virus disease ; MVD) เป็นไวรัสที่ทำให้เ...
ลิง

ฝีดาษลิง กับ โควิด-19

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามาฯ ผู้เขียน : ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

มะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามาฯ ผู้เขียน : อ.นพ.กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์ สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรง...

โรคยอดฮิต ของวัยสูงอายุ

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามาฯ ผู้เขียน : ผศ.พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธ...

โรคฝีดาษวานร อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว-เศรษฐกิจ

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามาฯ ผู้เขียน : อ.พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธ...

ว่าด้วยเรื่อง การกรน

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามา ผู้เขียน : ผศ.นพ.สิทธิ์เทพ ธนกิจจารุ อาจารย์พิเศษภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย...

โรคไตเรื้อรัง

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามาฯ ผู้เขียน : รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ โรคไต ถือเป็นโรคที่คนไทยเป็นกันมากติด 1 ใน 3 ของทวีปเอเชีย ส่วนหนึ่งเก...

สุขอนามัย การนอนหลับที่ดี ในวัยทำงาน

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามา ผู้เขียน : อ. พญ.กัลยา ปัญจพรผล อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โร...

ภาวะฮีตสโตรก อากาศร้อนจัด

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามาฯ ผู้เขียน : อ.นพ.กานต์ สุทธาพานิช คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภาวะฮีตสโตรกหรือภาวะลมแดด เ...

นอนดีมีวินัย โลกสดใส ใจแข็งแรง

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามาฯ ผู้เขียน : ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ ศูนย์โรคการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา...

ข่าวเด่นวันนี้