หน้าแรก สุขภาพดีกับรามาฯ

สุขภาพดีกับรามาฯ

พยาธิในช่องคลอด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ต้องระวัง

สุขภาพดีกับรามาฯ ผศ.พญ.อรวิน วัลลิภากร โรคพยาธิในช่องคลอด (Trichomoniasis) คือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง เกิดจากการติดเชื้อโปรโตซั...

โรคจาก “ยุง” พาหะตัวจิ๋วแต่พิษภัยร้าย

สุขภาพดีกับรามาฯ อ.พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด "ยุง" เป็นพาหะตัวจิ๋วที่นำโรคร้ายมาสู่มนุษย์เราหลายโรค ฉบับนี้หมอจะพาทบทวนข้อมูลความรู้...

New Normal Behavior สำหรับนักเรียน นักศึกษา

สุขภาพดีกับรามาฯ อ.พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด ช่วงนี้เริ่มเปิดเทอมกันแล้ว หลาย ๆ คนก็เป็นห่วงว่าจะเกิดโควิด-19 ระลอกสองอีกครั้งหรือไม่ ...

เข้าใจ รู้ทัน ป้องกัน “ไข้เลือดออก”

คอลัมน์ สุขภาพดีกับรามาฯ โดย ผศ.ดร.นพ.นพพร อภิวัฒนากุล โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติด "เชื้อไวรัสเดงกี" ซึ่งมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์คือ สายพันธุ์...

เหตุผลที่เราควร ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี

คอลัมน์ สุขภาพดีกับรามาฯ โดย อ.นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ "ไข้หวัดใหญ่" เป็นอีกหนึ่งโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทย สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี แต...

รู้ทัน ข้อเข่าเสื่อม ออกกำลังกายถูกวิธี ช่วยได้

คอลัมน์ สุขภาพดีกับรามาฯ โดย อ.นพ.กุลพัชร จุลสำลี ข้อเข่าเสื่อม หมายถึง ภาวะที่กระดูกอ่อนผิวข้อ (articular cartilage) เกิดการเสื่อมสภาพแล...
มะเร็งตับ รักษาหายถ้าตรวจพบเร็ว

มะเร็งตับ รักษาหายได้ถ้าตรวจพบเร็ว

คอลัมน์ สุขภาพดีกับรามา โดย อ.นพ.พงศธร ตั้งทวี ผศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ อาการของโรคมะเร็งตับ ระยะเริ่มต้นจะไม่มีอาการแสดง โดยจะมีเซลล์มะเร็...
โรคความดันโลหิตสูง: สาเหตุ-วิธีรักษา

โรคความดันโลหิตสูง: สาเหตุ-วิธีรักษา “โรคเพชฌฆาตเงียบ”

คอลัมน์ สุขภาพดีกับรามาฯ โดย ผศ.นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร โรคความดันโลหิตสูง คือ สภาวะของระดับความดันเลือดที่สูงกว่าระดับปกติ โดยทั่วไปแล้วผู้...

New Normal Behavior ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ให้เป็นนิสัยปกติ

คอลัมน์ สุขภาพดีกับรามาฯ อ.พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด จากสถานการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่ของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือเรียกกันว่า โร...

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

คอลัมน์ สุขภาพดีกับรามาฯ โดย อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย หมายเหตุ : อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราม...

แสงยูวี และข้อควรรู้ก่อนใช้หลอด UVC ฆ่าเชื้อโรค

คอลัมน์ สุขภาพดีกับรามาฯ โดย ผศ.พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร แสงอาทิตย์ที่ผ่านชั้นบรรยากาศต่าง ๆ จนมาถึงผิวโลกแบ่งได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ultr...

เมื่อติดโควิดแล้ว เป็นอีกได้หรือไม่?

คอลัมน์ สุขภาพดีกับรามาฯ โดย พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด อาจมีหลายคนสงสัยว่า การติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (SARS-CoV-2) หรือท...

ข่าวเด่นวันนี้