5 โรคสุดฮิตในฤดูฝน

หน้าฝน โรค
คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามาฯ
ผู้เขียน : อ.พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด สาขาวิชาโรคติดเชื้อ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

ฤดูฝนเป็นฤดูที่มีโรคเกิดขึ้นมากมาย เนื่องจากสภาพอากาศ ความชื้นที่เปลี่ยนไป ทำให้เชื้อไวรัสและแบคทีเรียเติบโตได้ง่าย และก่อให้เกิดโรค ดังนี้

1.โรคที่เกิดจากยุง ทั้งไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อจากยุงลาย ไข้ซิกา ไข้มาลาเรีย ฯลฯ แต่ละโรคมีอาการต่างกันไป โดยเฉพาะไข้เลือดออกที่มักระบาดหนักในฤดูฝน เนื่องจากเกิดน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โรคเหล่านี้ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และหลีกเลี่ยงโดนยุงกัด

ยุง

2.โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เกิดจากรับประทานอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด บางครั้งเกิดจากตัวอาหารเองที่เป็นพิษ เนื่องจากเก็บไว้นาน หรือมีเชื้อปนเปื้อน เช่น ตัวอะมีบาทำให้เกิดโรคบิดแบบมีตัว หรือเป็นเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เป็นโรคบิดไม่มีตัว (ชิเจลลา)

โรคทางเดินอาหาร

ที่พบบ่อยมากคือโรคไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด์) ซึ่งติดเชื้อแบคทีเรียอีกชนิดหนึ่ง ป้องกันได้ด้วยการกินอาหารร้อน ๆ สุก สะอาด

3.โรคตาแดง เกิดจากเชื้อไวรัสหลายชนิด พบมากในเด็ก ผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดเด็ก หรือผู้สูงอายุก็มีโอกาสเป็นได้ มักติดต่อโดยการสัมผัส วิธีป้องกันคือ อย่าสัมผัสตา ควรล้างมือให้สะอาด หากมีอาการควรไปพบแพทย์ ไม่ซื้อยามาหยอดตาเอง

4.โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ พบบ่อยในฤดูฝนและฤดูหนาว ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ หรือไข้หวัดทั่วไป เพราะอากาศชื้นหรือหนาวจะทำให้เชื้อแพร่กระจายมากกว่าปกติ อาการของคนที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่คือ ปวดเมื่อยตามตัว ปวดหัว น้ำมูกไหล เจ็บคอ ไข้สูง

ขณะที่ไข้หวัดทั่วไปจะมีอาการคัดจมูก ไอ จาม ไข้ไม่สูง ส่วนวิธีป้องกันทำได้โดยล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง

5.โรคฉี่หนู เนื่องจากฤดูฝนมักมีน้ำท่วมขัง ทำให้เชื้อเลปโตสไปโรซิสที่อยู่ในปัสสาวะของหนู และสัตว์ฟันแทะทั้งหลายปนเปื้อนมากับน้ำท่วมขัง หากเข้าไปในแผล รอยขีดข่วน เล็บ หรือเยื่อบุของปาก ตา จมูก จะทำให้เกิดโรค

มีอาการปวดเมื่อยบริเวณน่อง แขน ตาเหลือง ตัวเหลือง ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน หากปล่อยไว้นานอาจเสียชีวิตได้ วิธีป้องกันให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำ หรือบริเวณที่อาจปนเปื้อนปัสสาวะจากสัตว์ หากมีบาดแผลตามร่างกายไม่ควรลงน้ำ แต่หากจำเป็นก็ควรสวมรองเท้าบูต


แม้โรคเหล่านี้จะรักษาได้ แต่เราก็ต้องป้องกันและดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี หากรู้สึกผิดปกติต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจอาการจะดีที่สุด