โรคยอดฮิต ของวัยสูงอายุ

คอลัมน์ : สุขภาพดีกับรามาฯ
ผู้เขียน : ผศ.พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วัยสูงอายุ เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจอย่างเห็นได้ชัด แม้ร่างกายของคนเราจะเริ่มเสื่อมสภาพเมื่อมีอายุ 30 ปี แต่ความเสื่อมสภาพ จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นเมื่ออายุ 50 ปี

เมื่อร่างกายเสื่อมโทรมมากขึ้น สิ่งที่ตามมาก็คือโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ตามวัย โดยโรคยอดฮิตของผู้สูงอายุมีมากมายด้วยกัน ดังนี้

1.โรคความดันโลหิตสูง โรคนี้ถือเป็นโรคยอดฮิตของผู้สูงอายุเลยก็ว่าได้ แม้ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการเด่นชัดในระยะแรก แต่หากไม่รักษาตั้งแต่เริ่มต้น อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น อัมพฤกษ์ ไตวาย หัวใจวายได้

2.โรคเบาหวาน เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกาย ทำให้ไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอ ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอาการชาบริเวณปลายมือ ปลายเท้า ไปจนถึงโรคในกลุ่มโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดได้

3.โรคไขมันในเลือดผิดปกติ โรคนี้จะส่งผลให้เกิดหลอดเลือดอุดตัน ทำให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต รวมไปถึงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอีกด้วย

4.โรคตา ถือเป็นโรคอีกกลุ่มที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อม รวมไปถึงน้ำวุ้นตาเสื่อม ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

5.โรคเกี่ยวกับกระดูก อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าเมื่ออายุมากขึ้น จะทำให้ร่างกายเสื่อมสภาพลง เช่นเดียวกับกระดูก ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคกระดูกพรุน ที่ทำให้ความหนาแน่นในกระดูกน้อยลง ส่งผลให้กระดูกบางและเปราะมากขึ้น รวมไปถึงโรคข้อเข่าเสื่อม ทำให้มีอาการข้อบวม ข้อขัด และเจ็บปวดข้อได้

6.โรคระบบทางเดินปัสสาวะ อีกหนึ่งกลุ่มโรคยอดฮิตของผู้สูงอายุ โดยฝ่ายชายมักมีอาการของโรคต่อมลูกหมากโต ทำให้ปัสสาวะลำบาก และปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืน ในขณะที่ฝ่ายหญิงมักมีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ จากการที่กระเพาะปัสสาวะหรือระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติ

นอกจากโรคที่กล่าวมา ยังมีโรคอีกมากมายที่สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุ ดังนั้น หากรู้ว่าร่างกายเริ่มเสื่อมถอย ก็ควรหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายทั้งภายนอกและภายในให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงตรวจสุขภาพเป็นประจำ เพื่อจะได้เริ่มรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ ในกรณีที่พบความผิดปกติเกิดขึ้น