ชมคลิปความคืบหน้า “การก่อสร้าง-สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ” ที่ท้องสนามหลวง

ความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นครั้งล่าสุดที่กรมศิลปากรได้เปิดพื้นที่ให้สื่อมวลชนเข้าชมการดำเนินงาน