“ธนะศักดิ์” ตรวจการซ้อมยกฉัตรยอดพระเมรุมาศ แนะจนท.ซ้อมวันที่ 17 ให้ใกล้เคียงของจริงมากที่สุด (คลิป)

ช่วงค่ำวันที่ 12 ตุลาคม 2560 พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ตรวจการซ้อมยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยการยกฉัตรขึ้นสู่ยอดพระเมรุมาศใช้วิธีการชักรอกสลิง

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร กล่าวว่า ภาพรวมการซ้อมยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรในวันนี้เป็นไปด้วยดี การยกฉัตรใช้เวลา 3 นาที หลังจากตรวจการซ้อมยกฉัตรแล้ว ตนได้ให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ว่าในวันที่ 17 ตุลาคมซึ่งจะทำการซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงในวันที่ 18 ตุลาคม ให้เจ้าหน้าที่ทำฉัตรจำลองที่ใช้ซักซ้อมให้เหมือนฉัตรจริงมากที่สุดทั้งการทำฉัตร 9 ชั้น และถ่วงน้ำหนักฉัตรจำลองใกล้เคียงฉัตรองค์จริงมากที่สุด

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ให้ข้อมูลว่านพปฎลมหาเศวตฉัตรองค์จริงมีความสูง 5.10 เมตร น้ำหนัก 80 กก. เมื่อยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรขึ้นสู่ยอดพระเมรุมาศแล้ว จะทำให้องค์พระเมรุมาศซึ่งสูง 50.49 เมตร มีความสูงเพิ่มขึ้นเป็น 55.59 เมตร ส่วนฉัตรจำลองที่ใช้ซักซ้อมวันนี้ได้ทำให้มีน้ำหนักและความสูงใกล้เคียงฉัตรองค์จริง แต่รูปทรงรายละเอียดไม่ได้ทำเป็น 9 ชั้นเหมือนองค์จริง แต่ในวันที่ 17 ตุลาคม จะทำให้ใกล้เคียงองค์จริงมากกว่านี้ตามคำแนะนำของรองนายกธนะศักดิ์